Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łysiak Jerzy Karol

Jerzy Karol Łysiak, ur. 13 VIII 1945 w Jaszczowie k. Łęcznej. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Humanistycznych (1969).

1963-1964 dyżurny ruchu na Stacji PKP w Lublinie. 1964-1969 student KUL. W III 1968 uczestnik demonstracji studenckich w Lublinie. 1969-1971 redaktor (kierownik oddziału terenowego) tygodnika „Za i Przeciw”, członek ChSS (odszedł w 1972), kierownik oddziału terenowego w Opolu; 1971-1975 radny opolskiej WRN; 1972-1984 zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Opolu.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ przy WPHW Opole, V-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek Komisji Programowej, współautor programu Rzeczpospolita Rzeczpospolita "Rzeczpospolita", podtytuł: „Pismo Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu”, wydawane 14 II 1979 – II/IV 1981 w Warszawie. Solidarna; działacz struktur branżowych „S”. W III 1981 sygnatariusz porozumień społecznych z wojewodą i w X 1981 z ministrem handlu wewnętrznego; od X 1981 członek Zarządu KKP „S” Pracowników Handlu Państwowego. W 1980 współredaktor nr. 1 niezależnego pisma „Solidarność Opolszczyzny”; współwydawca i redaktor jednej z największych w regionie zakładowych gazet niezależnych „Tygodniówka WPHW”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, następnie w Nysie (uczestnik odczytów, kursów języków obcych, redaktor ręcznie sporządzanych gazetek, m.in. „Interwał”), 24 VII 1982 zwolniony. 1982-1985 kolporter wydawnictw podziemnych, (m.in. „Solidarność Walcząca”, „Obecność”, „KOS”). W WPHW początkowo przesunięty na gorsze stanowisko pracy, w 1984 zwolniony. 1984-1985 pracownik kolektury Totolotka w Opolu, następnie Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Inwalidów, Wojewódzkiego Centrum Kultury Zamek Książ. 1986-1994 kierownik w prywatnej firmie.

1994-1998 naczelnik wydz. w Urzędzie Rejonowym w Opolu, 1999-2011 inspektor w Starostwie Powiatowym tamże, od 2011 na emeryturze. W 1999 współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i Osób Represjonowanych w PRL (od 2006 Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej), od 2007 prezes OSPN. W XII 2008 współorganizator międzynarodowej popularnonaukowej konferencji w Głuchołazach „Przezwyciężyć zmowę Okrągłego Stołu”.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

29 VIII 1982 – 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Filolog.

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry