Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łypacewicz Krzysztof Roman

Krzysztof Roman Łypacewicz, ur. 21 IV 1931 w Warszawie, zm. 6 VII 2017 tamże. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Inżynierii Lądowej (1955), doktorat (1975).

1942–1944 w Szarych Szeregach, 1944 uczestnik powstania warszawskiego (łącznik w Kompanii Dyspozycyjnej Komendy Pl. Warszawa-Śródmieście). 1948–1951 uczestnik konspiracji antykomunistycznej w tzw. grupie majora Andrzeja Czaykowskiego. 30 X 1951 aresztowany, skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 6 lat pozbawienia wolności, osadzony w X Pawilonie Śledczym MBP w Warszawie, nast. w ZK w Rawiczu i Jaworznie, XII 1954 zwolniony warunkowo. 1958–1990 gł. projektant w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Konstrukcji Metalowych Mostostal w Warszawie, 1977–1980 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych.

1980–1990 w „S”, 1980 przew. Komitetu Założycielskiego w COBP KM Mostostal, współtwórca struktur „S” w warszawskich biurach projektowych. VI 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze, od VI 1981 członek ZR, od VII 1981 Prezydium ZR (odpowiedzialny za spółdzielczość mieszkaniową, terenowe komisje współpracy i inne nieformalne struktury związku), IX/X 1981 delegat na I KZD.

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 8 III 1982 zwolniony, nast. działacz struktur podziemnych „S”, członek działającej do 1988 Grupy Międzyzwiązkowej, 1982–1989 kolporter wydawnictw i prasy podziemnej (m.in. „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Wola”), pośrednik między redakcjami pism podziemnych (np. „Robotnika”) a RKW Mazowsze.

1990 delegat na II KZD, członek Prezydium ZR (odpowiedzialny za sprawy miejskie, komitety obywatelskie i środowiska nauczycielskie). 1990–1994 wicewojewoda warszawski, 1994–1998 radny gm. Warszawa-Centrum, wiceprzew. sejmiku wojewódzkiego. Od 1994 na emeryturze. Od 1989 członek Związku Powstańców Warszawskich.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1994).

10 XI 1981–15 XI 1985 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KS MO w ramach SOR krypt. Krzysio; 20 X 1982–18 VII 1984 przez Wydz. V KS MO/SUSW w ramach KE krypt. Krzysio; 18 VII 1984–15 XI 1985 przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Krzysio.

 

Adam Borowski|Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry