Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łypacewicz Grażyna Julia

Grażyna Julia Łypacewicz, ur. 15 V 1940 w Warszawie. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektroniki (1962), w 1970 doktorat, w 1996 habilitacja.

1962-1963 asystent na PW, 1963-2006 pracownik naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, 1970-2006 kierownik pracowni. 1962-1980 w ZNP; od 1964 członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego, przewodnicząca Oddziału Warszawskiego.

W VIII 1980 organizatorka spotkania w IPPT PAN popierającego strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, we IX 1980 współzałożycielka NSZZ Pracowników Nauki Oświaty i Techniki, przewodnicząca w IPPT PAN; uczestniczka I i II Zjazdu przedstawicieli NSZZ PNOiT w Warszawie. Od X 1980 w „S”; w 1980 przewodnicząca KZ w IPPT PAN, 1980-1981 wiceprzewodnicząca KZ, 1980-1981 przewodnicząca Rady Pracowniczej. Od 1981 uczestniczka spotkań nt. ''Etyka i Nauka'' w duszpasterstwie przy kościele św. Katarzyny w Warszawie.

13 XII 1981 – 1989 p.o. przewodnicząca TKZ w IPPT PAN; 1981-1989 przedstawicielka IPPT PAN w Tajnej Komisji Koordynacyjnej Jednostek Badawczo Rozwojowych oraz w tajnej strukturze skupiającej warszawskie uczelnie. 1982-1989 kolporterka podziemnej prasy i wydawnictw, prowadziła punkt kolportażowy dla IPPT PAN i in. instytucji naukowych, w tym TechPAN w Puławach (m.in „CDN”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA”); od 1983 współorganizatorka corocznych pielgrzymek środowiska naukowego na Jasną Górę.

Od 1989 ponownie w „S”; uczestniczka akcji zbierania podpisów na listach wyborczych KO „S”; 1989-1991 przewodnicząca KZ w IPPT PAN. W 1993 współorganizatorka Towarzystwa im. Stanisława ze Skalbmierza, od 1994 prezes. 1996-2001 dyr. Ośrodka Akustoelektroniki IPPT PAN, od 2006 na emeryturze.

Autorka publikacji naukowych na temat wykorzystania ultradźwięków w medycynie.

Laureatka Nagrody Państwowej II Stopnia, odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry