Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łyszczak Stefan

Stefan Łyszczak, ur. 2 III 1951 w Nowej Soli. Ukończył ZSZ przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wlkp. (1968) oraz średnią Szkołę Muzyczną w Kaliszu w klasie fortepianu (1968).

1968-1970 tokarz w ZNTK; 1971-1973 zasadnicza służba wojskowa; 1973-1981 zatrudniony w Ostrowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego Ostrowie Wlkp.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w OPBO, następnie przewodniczący KZ; VI-VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Budownictwa przy KKP.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., 24 XII 1981 zwolniony; I-III 1982 oddelegowany na przymusowy urlop bezpłatny. Kolporter niezależnych wydawnictw (m.in. „Obserwator Wielkopolski”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”), organizator zbiórek pieniędzy w OPBO i pomocy dla represjonowanych (w kontakcie z Mariuszem Kubiakiem, Mieczysławem Roszką i Jerzym Sówką). 13 V 1982 zatrzymany za zorganizowanie 15-min. strajku w OPBO. 14 V 1982 dyscyplinarnie zwolniony z pracy. 15 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, 7 VII 1982 zwolniony; do XI 1982 bez zatrudnienia, 1982-1994 kierowca w Ostrowskiej Kolumnie Transportu Sanitarnego, V-XI 1983 organista w kościele św. Zbawiciela w Ostrowie Wlkp., wielokrotnie na Mszach za Ojczyznę w kościele św. Antoniego i św. Stanisława w Ostrowie Wlkp. grał na organach i śpiewał pieśni patriotyczne.

W 1989 inicjator powołania Tymczasowej KZ „S” w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Kaliszu, następnie przewodniczący KZ; 1990-1994 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska Płd., członek ZR. W 1994 zaprzestał działalności w „S”. 1994-2002 zatrudniony w Hurtowni Artykułów Spożywczych, od 2002 na świadczeniu przedemerytalnym.

1982-1988 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Kaliszu/p. RUSW w Ostrowie Wlkp. w ramach KE krypt. Czak.

 

Grażyna Schlender

Ostrów Wielkopolski, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry