Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łysio Waldemar

Waldemar Łysio, ur. 22 XII 1951 w Woli Kałkowej k. Kutna. Ukończył II LO w Kutnie (1971).

1975–1985 pracownik biurowy w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kutnie.

Od IX 1980 organizator i członek Komitetu Założycielskiego „S” na terenie zakładu pracy, nast. przew. KZ, organizator biblioteki wydawnictw niezależnych przy KZ, VI 1981–13 XII 1981 członek ZR „S” Ziemi Kutnowskiej, redakcji biuletynu „Solidarność Ziemi Kutnowskiej”.

13 XII 1981 uczestnik strajku w Zakładach Metalurgicznych Agromet, tymczasowo zatrzymany. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator akcji pomocy rodzinom osób internowanych i uwięzionych. 31 VIII 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie, zwolniony 16 X 1982. Wielokrotnie przesłuchiwany, w miejscu zamieszkania kilka rewizji. Od IX 1985 na emigracji w Szwecji. 1986–1988 współpracownik Komitetu Pomocy Solidarności w Szwecji i Niezależnej Agencji Polskiej w Lund oraz Kongresu Polaków w Szwecji, 1988–1991 monter w Volvo SA, 1991–2012 taksówkarz, od 2012 na emeryturze.

1981–1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Płocku/RUSW w Kutnie w ramach KE krypt. Lew.

Milena Przybysz-Gralewska

Region Płock, Kutno

Opcje strony

do góry