Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maciejewicz Janusz

Janusz Maciejewicz, ur. 18 XI 1948 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1973).

W III 1968 uczestnik protestów studenckich w Szczecinie. W XII 1970 uczestnik demonstracji robotniczej pod KW PZPR i KW MO tamże. Od 1971 referent techn., inspektor techn., oficer mechanik okrętowy w PŻM tamże.

Od IX 1980 w „S”; przew. koła na statku; VI – VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorza Zachodniego.

Po 13 XII 1981 organizator zbierania składek na działalność opozycyjną, kolporter podziemnych wydawnictw w kraju i za granicą (m.in. pisma „Tygodnik Wojenny”, „Obraz”, „Grot”, znaczki poczt podziemnych, przedruków książek i „Kultury”), organizator i wykonawca przerzutu papieru i sprzętu poligraficznego. 1982–1985 współpracownik (wraz z żoną Jolantą) i redaktor ds. organizacyjno-techn. podziemnego pisma „Z Podziemia” (z Jakubem Dąbrowskim i Stanisławem Kozłowskim). 1988–1989 przew. Tymczasowej Rady Organizacyjnej „S” w PŻM w Szczecinie. 1988–2009 oficer mechanik I klasy w PŻM tamże. W 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Pomorze Zachodnie.

1989–2002 przew. KZ, 1989–2006 członek prezydium ZR, delegat na WZD regionu i KZD; 1989–2012 przew. Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków, 1991–2012 członek Rady Sekretariatu Transportowców „S” i prezydium. W 2005 r. współzałożyciel Organizacji Marynarzy Kontraktowych „S”. Od 2015 r. wiceprzew. KZ; od 2018 członek ZR.

20 II 1981 – 3 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Fara.

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry