Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maciejewska Zofia

Zofia Maciejewska, ur. 3 IV 1939 w Janowie Poleskim. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1962).

W 1956 w ZMP, 1966–1969 w PZPR.

1962–1963 asystent na Wydz. BL PWr., 1963–1966 zatrudniona jako inżynier w Przedsiębiorstwie Budownictwa Uprzemysłowionego we Wrocławiu, 1966–1973 kierownik budowy we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1, 1973–1993 asystent, projektant w Biurze Projektów Inwestprojekt we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ. 1980–1981 prowadziła zakładową bibliotekę wydawnictw niezależnych.

W XII 1981 ukrywała we własnym mieszkaniu Kornela Morawieckiego. I – V 1982 jedna z organizatorek druku podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień”. VI 1982 – 1990 członek (jesienią 1982 zaprzysiężony) SW; gł. koordynatorka działalności wydawniczej SW (druk i kolportaż), pism (gł. „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”) oraz książek wydawanych pod szyldem Agencji Wydawniczej Solidarności Walczącej. 1982–1989 członek TKZ w zakładzie (uczestniczka zbiórek pieniężnych, organizatorka pomocy aresztowanym i ukrywającym się). 16 IV 1984 zatrzymana, 17 IV aresztowana, osadzona w AŚ i ZK we Wrocławiu i Krzywańcu, 25 VII zwolniona na mocy amnestii, 30 VII Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej umorzył postępowanie. 1984–1989 wielokrotnie zatrzymywana, poddawana rewizjom. 1984–1985 autorka (ps. Janusz) w podziemnym piśmie „Solidarność Walcząca”.

IV – VI 1989 współorganizatorka kampanii wyborczej KO we Wrocławiu. Od 1993 na emeryturze. Od 2009 członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu, członek sądu koleżeńskiego.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

28 X 1986 – 27 XII 1989 rozpracowywana przez Wydz. V-1/Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Pokraka; 20 IV 1988 – XI 1989 przez Inspektorat 2 WUSW w ramach SO krypt. Ośmiornica.

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry