Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maciejewski Arnold Zbigniew

Arnold Zbigniew Maciejewski (Zgorzałek), ur. 21 X 1956 w Grajewie. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (1982).

Od 13 XII 1981 działacz podziemia związany z ROPCiO na Wybrzeżu. Uczestnik manifestacji i patriotycznych w Gdańsku. Kolporter prasy podziemnej: biuletynu „Solidarność”, „Gdańsk”, „Solidarność” pismo Regionu Gdańskiego, „Solidarność Walcząca”, „Poza układem”, „Gryps”, poznańskiego biuletynu „CDN”. W jego wynajętym mieszkaniu drukowano gdańską edycję „Tygodnika Mazowsze”, „Wiadomości”, „Gazety Tczewskiej”, „BIT – Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. III LO Topolówka”. Wolontariusz akcji pomocy charytatywnej rodzinom represjonowanych. W 1983 asystent projektanta architektury w Pracowni Projektowo-Kosztorysowej Społem w Sopocie, 1983-1984 starszy asystent projektanta architektury w Zakładzie Inwestycji i Budownictwa Izby Rzemieślniczej w Gdańsku, nast. referent ds. przygotowania produkcji w Spółdzielni Pracy Technorem w Gdańsku. 1985-1986 nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Kętrzynie, zwolniony z powodu bojkotu pochodu pierwszomajowego przez uczniów, których był wychowawcą. W 1986 organizator grupy (Zbigniew Radziwonik, Ryszard Łapicz, Czesław Puciato, Maria Dubako, Zbigniew Doliński, Stefan Bohenek) bojkotującej wybory: kolportaż ulotek, obserwacja lokali wyborczych. Z ks. Zbigniewem Bzdakiem współorganizator wystawy o ks. Jerzym Popiełuszce oraz mszy za Ojczyznę w bazylice św. Jerzego w Kętrzynie. 1986-1987 majster w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Kętrzynie. W IV 1987 wraz z Adamem Dydzińskim utworzył Federację Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur, członek Komisji Koordynacyjnej, redaktor pisma „Larwa”, autor plakatów i ulotek, Organizator akcji ulotkowych w Olsztynie. W II 1988 skazany wyrokiem Kolegium ds. Wykroczeń w Kętrzynie na karę grzywny oraz przepadek podziemnej prasy i wydawnictw zajętych podczas rewizji. W 1988 kierownik biura Elektron w Gdyni, następnie bezrobotny, później krojczy w Zakładzie Dziewiarstwa Maszynowego w Kętrzynie.

W 1989 właściciel Zakładu Usług Czyszczenia Dywanów. W 1989 uczestnik reaktywacji „S”, członek KO w Kętrzynie, współorganizator komitetów w gminach Korsze, Srokowo, Barciany. W VIII 1989 współorganizator Niepodległościowej Partii „S”, współredaktor i wydawca pisma „Mazur”. Uczestnik strajku w Rominckim Kombinacie Rolnym w Gołdapi. W 1990 bezrobotny, następnie inspektor ds. budownictwa i architektury w Urzędzie Miasta w Kętrzynie. 1990-1994 kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy w Węgorzewie. 1994-1995 naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Kętrzynie. 1996-1999 właściciel Agencji Usług Architektonicznych i Ubezpieczeniowych AMA, od 2000 właściciel Pracowni Projektowej AMA. Obecnie na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

 

 

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry