Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maciejewski Jan

Jan Maciejewski, ur. 5 I 1953 w Kozienicach. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek materiały ogniotrwałe (1977).

1977–1985 mistrz, kierownik działu, technolog w Radomskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Radomiu.

Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 członek KZ w RZMO, przew. Komisji Rewizyjnej. 1981–1989 współorganizator, działacz KIK.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnego ruchu wydawniczego, kolporter (z Janem Łopuszańskim, Karolem Zawadzkim, Marylą Bieńkiewicz) podziemnych pism, m.in.: „Solidarność Podziemna”, „Solidariusz”, „Victoria”, „Ojczyzna”, „Solidarność Narodu”, „Słowo Polskie”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wolny Robotnik”, „Wieś Solidarna”, „Orzeł Biały”, „Solidarność – Ziemia Radomska” i ulotek. I – VI 1982 zaangażowany w pomoc rodzinom osób represjonowanych. 1985–1990 kierownik sekcji w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych w Radomiu.

1989–1990 członek KO Ziemi Radomskiej, przew. komisji ekologicznej, 1989–1990 członek KZ w OBRWISiG, 1990–1991 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska. 1990–2000 w UD/UW. 1990–1995 dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w 1995 specjalista ds. majątku nieprodukcyjnego w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit SA w Pionkach, w 1996 dyr. Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu, 1996–1997 pełnomocnik zarządu ds. przekształceń w firmie Pol-Plast SA w Pionkach, 1998–1999 dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu, 2000–2007 z-ca dyr. Wydz. Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, od I 2008 dyr. generalny MUW, od XI 2008 dyr. administracyjny w Ministerstwie Zdrowia.

W 1989 rozpracowywany przez WUSW w Radomiu w ramach SOS krypt. Aura.

Sławomira Cisłowska

Opcje strony

do góry