Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maciejewski Kazimierz

Kazimierz Maciejewski, ur. 27 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1950 w Tczewie, zm. 7 IX 2017 w Niemczech. Ukończył LO w Tczewie (1977).

1967–1982 kasjer w Fabryce Urządzeń Okrętowych Techmet w Pruszczu Gdańskim.

1978–1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, kolporter niezależnych pism, m.in. „Robotnik Wybrzeża”, „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, „Opinia”, „Bratniak” w Pruszczu Gdańskim, Tczewie i Gdańsku; uczestnik niezależnych obchodów rocznic: 3 V, 11 XI i Grudnia 1970 w Gdańsku.

18–31 VIII 1980 organizator strajku w zakładzie, sekretarz KS, odpowiedzialny za informację. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 prezydium KZ, sekretarz, szef propagandy.

14–15 XII 1981 podjął (z Marianem Piekarskim) próbę zorganizowania strajku w zakładzie, 18 XII 1981 zwolniony z pracy; w I 1982 przywrócony po proteście załogi. 26 IV 1982 organizator strajku w zakładzie, m.in. ws. przywrócenia do pracy M. Piekarskiego. I – V 1982 współorganizator pomocy rodzinom osób represjonowanych, kolporter ulotek w zakładzie. 12 V 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie i Kwidzynie, 23 VII 1982 zwolniony.

Od X 1982 na emigracji w RFN. 1984–1985 fotografik i grafik w Fabryce Porcelany w Marktredwitz, 1986–1993 fotografik i grafik w Fabryce Porcelany w Schirnding, 1994–1999 właściciel studia fotograficzno-graficznego w Marktredwitz, 2000–2001 grafik w Drukarni Ceramicznej w Wunsiedel, 2001–2004 bez zatrudnienia, 2004–2005 fotograf, grafik komputerowy w Europejskim Muzeum Porcelany w Selb, 2006–2008 właściciel studia fotograficznego, 2009–2013 bez zatrudnienia, od 2013 na emeryturze. Od 2009 założyciel i administrator portalu internetowego „Strona byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża”.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry