Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Madajczyk-Krasowska Barbara

Barbara Madajczyk-Krasowska, ur. 28 I 1947 w Zakrzewie. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Humanistycznego (1972).

1972–1976 bibliotekarka w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku, 1976–1984 z-ca dyr. ds. merytorycznych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury tamże.

W „S” od IX 1980, członek KZ.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. przy kościele św. Mikołaja oo. Dominikanów tamże, w grupie dziennikarskiej: organizacja spotkań z pisarzami, dziennikarzami, pracownikami naukowymi (m.in. z Markiem Nowakowskim, Zbigniewem Herbertem, Ryszardem Kapuścińskim, Bronisławem Geremkiem, Tadeuszem Mazowieckim). Współredaktorka gazetki ściennej „Skarbczyk Dominikański”. Współpraca z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Warszawie. 1984 zwolniona z pracy z przyczyn politycznych, 1984–1989 bez pracy. V 1988 przekazywanie informacji o strajku w Trójmieście do mediów zachodnich, m.in. do RWE (z Joanną Wojciechowicz, Sławomirem Majewskim, Edmundem Krasowskim i Joanną Urban), z wyżej wymienionymi współzałożycielka Gdańskiej Agencji Informacyjnej, przekazującej mediom zachodnim informacje o strajkach, tworzeniu struktur „S”, demonstracjach, zatrzymaniach, przygotowaniach do obrad Okrągłego Stołu, konferencjach Lecha Wałęsy itp.

1989–1990 kierownik Gdańskiej Agencji Informacyjnej w TZR (od 1990 w ZR), 1991–2004 reporterka, publicystka „Dziennika Bałtyckiego”, od 2004 na emeryturze, współpracuje z „DB” i „Tygodnikiem Solidarność”.

Odznaczona Medalem 25-lecia NSZZ „Solidarność” (2005).

29 I 1988–4 X 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Menora.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry