Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Madajczyk-Krasowska Barbara

Barbara Madajczyk-Krasowska, ur. 28 I 1947 w Zakrzewie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Filologii Polskiej (1972).

1972-1976 zatrudniona w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku; 1976-1984 z-ca dyr. ds. merytorycznych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. przy kościele św. Mikołaja (o.o. dominikanów) w Gdańsku, działaczka w grupie dziennikarskiej, organizatorka spotkań z pisarzami, dziennikarzami, pracownikami naukowymi związanymi z demokratyczną opozycją, m.in. z Markiem Nowakowskim, Zbigniewem Herbertem, Ryszardem Kapuścińskiemu, Bronisławem Geremkiem, Tadeuszem Mazowieckim; współredaktor kościelnej gazetki ściennej „Skarbczyk Dominikański”, autorka tekstów (pisała głównie o uwięzionych, zatrzymanych); współpracowniczka Hanny Trzeciakowskiej z Komitetu Prymasowskiego w Warszawie. W 1984 zwolniona z pracy (w 1983 przez 9 mies. na zasiłku rehabilitacyjnym); 1984-1989 bez zatrudnienia. W V i VIII 1988 jako pracownik Gdańskiej Agencji Informacyjnej „S” (od 1989 kierownik) przekazywała informacje o strajkach do Radia Wolna Europa i in. mediów zachodnich (w VIII 1988 udostępniła na siedzibę Agencji własne mieszkanie); po strajkach w 1988 informowała (w ramach GAI „S”) m.in. o tworzeniu struktur „S”, demonstracjach, zatrzymaniach, przygotowaniach do obrad Okrągłego Stołu, konferencjach Lecha Wałęsy itp.

1989-1990 zatrudniona w Tymczasowym Zarządzie Regionu (od 1990 w ZR), kierownik Gdańskiej Agencji Informacyjnej „S”; 1991-2004 reporterka, publicystka „Dziennika Bałtyckiego”; od 2004 na emeryturze, współpracuje z „DB” i „Tygodnikiem Solidarność”.

29 I 1988 – 4 X 1989 rozpracowywana przez Wydział III WUSW w Gdańsku w ramach SOR „Menora”, nr rejestracyjny 57453.

Odznaczona Medalem 25-lecia „S” (2005).

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdański

Opcje strony

do góry