Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Madaj Marian

Marian Madaj, ur. 19 VII 1945 w Rybniku. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Górniczy (1973); w 1983 doktorat.

Od 1974 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”, od X 1980 członek KZ na PŚl; 1980-1987 członek KIK.

13 XII 1981 – 1989 działacz wspólnej tajnej struktury „S” i NZS na PŚl, współorganizator zbierania składek na działalność związkową oraz akcji ulotkowych i plakatowania; członek Komitetu Pomocy Internowanym i Komitetu Pomocy Aresztowanym; 1982-1984 współpracownik Solidarności Walczącej, kolporter pism podziemnych m.in. „Solidarności Walczącej”, miesięcznika „WiS” i „Tygodnika Mazowsze”; 1983-1984 członek redakcji niezależnego biuletynu informacyjnego „Szerszeń” (Rybnik). 10 IV 1984 zatrzymany, aresztowany; zwolniony z pracy; umieszczony w areszcie WUSW w Katowicach i AŚ tamże, zwolniony w VII 1984; po amnestii w VII 1984 przywrócony do pracy. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górniczych.

Autor kilkudziesięciu patentów.

1977 – 29 V 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Pasterz; 1984 – 17 X 1989 przez p. III-1 RUSW w Rybniku w ramach SOR krypt. Dacia.

Katarzyna Drogoń-Lepich

Gliwice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry