Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maczkowiak Zygmunt

Zygmunt Maczkowiak, ur. 15 V 1954 w Bolesławcu. Ukończył Technikum Mechaniczne w Bolesławcu (1973), specjalność obróbka skrawaniem.

1973-1976 zatrudniony w Bolesławieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Bolesławcu; 1976-1978 w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego w Katowicach; 1979-1980 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Budostal-2 w Krakowie: Budowa Huty Katowice; 1980-1994 w Zakładzie Odlewniczym Zremb Jelenia Góra Oddział Terenowy w Bolesławcu, następnie w Fabryce Maszyn Górnictwa Odkrywkowego Famago SA w Zgorzelcu, później w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Montażowym Górnictwa i Energetyki Famex w Bolesławcu.

W VIII 1980 współorganizator wieców w Zrembie popierających strajki na Wybrzeżu, organizator strajków solidarnościowych; od IX 1980 w „S”, współorganizator, następnie wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w Oddziale Terenowym Zrembu w Bolesławcu, sekretarz, następnie wiceprzewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 organizator i działacz podziemnych struktur „S” w Zrembie w Bolesławcu, uczestnik akcji ulotkowych, demonstracji, zbiórek pieniędzy na działalność związkową, współorganizator pomocy dla represjonowanych, internowanych i ich rodzin, organizator rocznicowych akcji plakatowych potępiających wprowadzenie stanu wojennego i delegalizację „S”.

W 1989 organizator i uczestnik reaktywowania „S” w Zakładzie Produkcyjno-Montażowym fabryki Famago w Bolesławcu; wiceprzewodniczący KZ; wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji „S” w centrali Famago w Zgorzelcu. Od 1989 członek MKK Bolesławiec, od 1992 wiceprzewodniczący MKK Bolesławiec, delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk, następnie Regionu Jelenia Góra, delegat na IV, V, VI KZD. Od 1994 prowadzi własną działalność gospodarczą.

 

Michał Orlicz

Region Jelenia Góra, Bolesławiec

Opcje strony

do góry