Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mackiewicz Zbigniew

Zbigniew Mackiewicz, ur. 4 II 1947 w Tarnawie k. Jędrzejowa. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Legnicy (1971).

1965-1970 pracownik Państwowego Ośrodka Maszynowego tamże, 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa, 1970-1974 pracownik w gospodarstwie rolnym ojca w Komornikach k. Legnicy, 1974-1976 kierownik Międzykółkowej Bazy Maszynowej tamże, od 1976 właściciel gospodarstwa rolnego tamże. 1973-1980 w PZPR.

Od 1980 organizator struktur Solidarności Wiejskiej, następnie „S” RI w woj. legnickim, przewodniczący Koła „S” RI w Komornikach, Koła Gminnego w Rui, członek Prezydium Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego „S” RI w Legnicy; w XII 1981 współorganizator, uczestnik I WZD „S” RI tamże, następnie I KZD „S” RI, członek Prezydium, skarbnik Zarządu Wojewódzkiego „S” RI; w 1981 organizator wieców, strajków generalnych rolników w woj.

Po 13 XII 1981 działacz „S” RI, zaangażowany w odbudowę struktur, aktywizację rolników; uczestnik akcji ulotkowych, malowania haseł na murach, organizowania żywności dla rodzin represjonowanych; 1982-1988 uczestnik ogólnopolskich i woj. spotkań, szkoleń liderów „S” RI (m.in. w Rzeszowie, Magdalence k. Warszawy, Legnicy); XII 1988 – 1989 współtwórca, redaktor, wydawca „Miedzy” – organu prasowego NSZZ Solidarność Rolników; organizator sieci kolportażu prasy podziemnej, m.in.: „Solidarności Zagłębia Miedziowego”, „Miedzy”, głównie na terenach wiejskich woj. legnickiego. Od 22 IX 1987 przewodniczący Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Solidarność Rolników woj. legnickiego, jej delegat na pierwszy w kraju WZD Solidarności Rolników 22 I 1989 w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy pod oficjalnym hasłem obchodów 115. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, następnie do 1991 przewodniczący Wojewódzkiej Rady „S” RI, członek Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”.

Od IV 1989 członek KO „S” w Legnicy; 1989-1991 poseł RP. 1989-1991 delegat na KZD „S” RI, członek PSL „S”; 1997-2000 prezes SKL w woj. legnickim, członek Rady Krajowej SKL; od 2004 w PiS. Od 2005 prezes Stowarzyszenia Rolników Indywidualnych w Legnicy. 2007-2017 na rencie, od 2017 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), uhonorowany odznaką Zasłużony dla Rolnictwa (2000).

1982-1984 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOS krypt. Reaktywator.

 

Łukasz Sołtysik

Legnica, NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry