Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mackiewicz Stanisław

Stanisław Mackiewicz, ur. 25 IV 1946 w Wilnie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Olsztynie (1971).

1964–1980 członek Związku Zawodowego Metalowców, 1978–1980 przew. Rady Zakładowej w Zakładach Wytwórczych Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz w Olsztynie.

1964–1983 technik mechanik, nast. konstruktor tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ. 23 IX 1980–28 VI 1981 wiceprzew. Prezydium MKZ w Olsztynie, nast. wiceprzew. ZR Warmińsko-Mazurskiego, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, IX 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 29 IV 1982 zwolniony.

12 I 1983 emigracja do USA, 1983–2011 pracownik firm na Florydzie, m.in.: 1983–1986 robotnik w Glass and Metal Corporation, 1987–1998 kierownik produkcji w Deerfield Beach, 1999–2011 właściciel Stan’s Doors Corp., od 2011 na emeryturze. Od 2013 w Polsce.

1979–1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach SO krypt. Spomasz, 1980–1983 w ramach SO krypt. Krąg, 30 I 1982–30 III 1983 przez Wydz. V KW MO tamże w ramach SOR krypt. Kasa, 1 II 1982–23 IV 1983 w ramach KE krypt. Demokrata.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry