Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maciński Kazimierz

Kazimierz Maciński, ur. 9 X 1951 w Radomsku, zm. 9 I 1991 pod Łodzią. Ukończył ZSZ w Zespole Szkół Mechanicznych w Częstochowie (1968).

1968-1991 zatrudniony w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, Wydz. Koksownia.

Od IX 1980 w „S”; mąż zaufania w brygadzie, następnie przewodniczący Komisji Zmianowej, członek Komisji Wydziałowej, od I 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej w Koksowni i członek Komisji Rewizyjnej „S” w HBB.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. IV 1982 – 1988 współzałożyciel Tajnej Komisji Koordynacyjnej HBB. XI 1982 – IV 1983 redaktor, wydawca i drukarz podziemnego pisma „Solidarność HBB” (organu TKK HBB), do 1983 kolporter częstochowskiego „CDN”. 27 VI 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Częstochowie, 26 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983-1989 współpracownik Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu przy parafii katedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie. 1 V 1984 uczestnik demonstracji pod katedrą, zatrzymany, orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń skazany na 2 mies. aresztu. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. 1985-1987 wiceprzewodniczący, 1987-1989 sekretarz Rady Pracowniczej w HBB.

1988-1989 reprezentant hutniczej „S” w Obywatelskim Komitecie Konsultacyjnym przy przewodniczącym WRN w Częstochowie, 1989-1990 obserwator z ramienia Częstochowskiego KO w Prezydium WRN. W III 1989 członek Prezydium Komitetu Założycielskiego, 1989-1991 członek KZ „S” w hucie; w 1989 z-ca przewodniczącego RKW; w XII 1989 – 1991 delegat na kolejne WZD Regionu Częstochowskiego, 1990-1991 przewodniczący ZR. W 1990 inicjator związkowego Funduszu Pomocy Bezrobotnym.

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Częstochowie w ramach KE; 1983-1988 przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Struktura.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry