Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Majewski Józef

Józef Majewski, ur. 19 III 1948 w Łodzi. Ukończył SP nr 113 w Łodzi (1963).

1963-1966 pracownik zakładu stolarskiego w Łodzi, 1966-1968 Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego nr 3, 1970-1975 Kolumny Transportu Sanitarnego, 1975-1979 Zakładu Hydrauliki Siłowej, 1979-1985 Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Polesie w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od X 1980 przewodniczący KZ w RSM Polesie. 1981-1988 w KPN, w 1981 wiceprzewodniczący Okręgu Łódź Górna KPN.

W 1982 kolporter podziemnych pism „Przedwiośnie” i „Jesteśmy”; udostępniał swoje mieszkanie na drukarnię, drukarz pisma „Zawsze Solidarni”. 1983-1988 kolporter książek wydawanych przez KPN, podziemnych pism związkowych „Głos Łodzi”, „Między Przystankami” oraz ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy itp. 1982-1988 uczestnik demonstracji 1 V i 31 VIII. 10 VIII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Łodzi, 28 III 1983 w procesie 16 działaczy KPN skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi na karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę. 1986-1988 wiceprzewodniczący Obszaru III KPN. 1986-1988 pracownik zakładu stolarskiego; 1988-1997 własna działalność gospodarcza w Łodzi, od 1997 na rencie.

W 1989 współorganizator i uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1996-2004 w ROP.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002).

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Drukarz; 1983-1986 przez Wydz. V WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Buty.

 

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry