Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Majewski Kazimierz Ryszard

Kazimierz Ryszard Majewski, ur. 15 VIII 1936 we Lwowie, zm. 28 X 1982 w Jeleniej Górze. Ukończył 5 klas SP nr 2 w Jeleniej Górze (1950), czeladnik (1956), mistrz frezer (1970).

1951–1956 w ZMP, 1973–1982 w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 1979–1981 ławnik w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

1950–1957 uczeń ślusarz, frezer, brygadzista ustawiacz w Dolnośląskiej Fabryce Wyrobów Metalowych/Fabryce Narzędzi w Jeleneij Górze, 1957–1959 Kolejowych Zakładach Maszyn i Sprzętu Drogowego Racibórz w Raciborzu, 1959–1982 w Kombinacie Przemysłu Narzędziowego Vis Fabryka Narzędzi w Jeleniej Górze. 1977 inicjator i założyciel Klubu Honorowych Dawców Krwi w FN, 1977–1982 prezes.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, przew. Komitetu Założycielskiego w zakładzie pracy, nast. przew. KZ, 17 IX 1980–V 1981 współzałożyciel, członek MKZ Województwa Jeleniogórskiego. I/II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze. V–VI delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego; IX/X 1981 gość obrad II tury I KZD.

13 XII 1981 zatrzymany (z Tadeuszem Pałubickim i Joanną Wojciechowską) w siedzibie ZR w Jeleniej Górze, przesłuchany. V–VIII 1982 współorganizator, uczestnik spotkań podziemnej Komisji Koordynacyjnej „S” w Jeleniej Górze. I–VII 1982 trzykrotnie zatrzymany i przesłuchiwany, rewizje mieszkania. Od VII 1982 na emeryturze, jednocześnie prace dorywcze w zakładzie ślusarskim Stanisława Mendrygały w Jeleniej Górze, od 3 VII członek-założyciel Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego Oddziału Wojewódzkiego PZKS tamże. 28 VIII 1982 zatrzymany, 29 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 29 IX 1982 zwolniony. X 1982 kilkakrotnie przesłuchiwany ws. druku i kolportażu podziemnego pisma „Odroczenie”, nakłaniany do współpracy i szantażowany; 27 X 1982 kolejne wezwanie do KW MO w Jeleniej Górze, 28 X 1982 popełnił samobójstwo, ciało znaleziono nast. dnia; uznany za ofiarę stanu wojennego.

27 VII–30 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Odroczenie.

 

Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra, Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry