Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Majka Robert

Robert Majka, ur. 27 VI 1962 w Przemyślu. Ukończył I LO tamże (1986). Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej tamże, Wydz. Nauk Społecznych (2015); Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, kierunek Administracja Finansowa i Gospodarcza (2021).

1981–1995 prace dorywcze.

Od 17 IX 1981 w „S”. Od 1983 związany z SW (IV 1990 ujawnił się jako członek). 1986 podejrzewany przez SB o kolportaż wydawnictw podziemnych (rewizja w mieszkaniu). 1986–1989 wielokrotnie zatrzymywany, pobity, wielokrotnie karany przez kolegia ds. wykroczeń, m.in.: 5 VII 1988 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Przemyśla za niesienie wieńca w kształcie litery „v” i udział w alternatywnej manifestacji „S” 1 V 1988, 21 XI 1988 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Przemyśla za noszenie odznaki „S” (przed kolegium uznał „S” za legalną i występował ze znaczkiem w klapie, który mu odebrano), 10 VIII 1989 karę darowano. 1988–1989 udział w szeregu akcji PPS-Rewolucja Demokratyczna, m.in.: XII 1988 w głodówce we Wrocławiu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Czechosłowacji i w Europie Wschodniej. II 1989 organizator pikiety w Zakładzie Płyt Pilśniowych w Przemyślu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Czechosłowacji, za co zwolniony z pracy. 30 VII 1989 pikieta działaczy PPS-RD pod ZPP w jego obronie. 

4 VI 1989 protest (z Markiem Wiąckiem) w pobliżu dworca kolejowego w Przemyślu przeciwko rozmowom w Magdalence (napisy „Wolność” i „Precz z PZPR”), 19 VII 1989 za udział w proteście ulicznym ukarany grzywną przez Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Przemyśla. 8 IX 1989 organizator (z M. Wiąckiem) manifestacji w centrum Przemyśla (rozpędzonej przez MO) upamiętniającej protest i tragiczną śmierć Ryszarda Siwca.

1990–1997 w Partii Wolności, 1990–1997 dziennikarz „Solidarności Walczącej”, 1994–2007 redaktor kwartalnika „Wolna Polska”. 1995–2015 specjalista w Urzędzie Miasta Przemyśla, 2015–2017 pracownik adm. Straży Miejskiej tamże. 2002–2006 radny Rady Miejskiej w Przemyślu (Klub Ligi Polskich Rodzin/niezależny). 2015–2018 członek Trybunału Stanu, 2018–2019 poseł RP z listy Kukiz ’15/niezrzeszony/Konfederacja. Od 2019 niezależny pisarz-politolog, zajmuje się analizami politycznymi.

Autor książki Nieznany Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Juliusz Nowina-Sokolnicki (2006).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i  Krzyżem SW (2011).

24 V 1985–27 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Maj; 24 XI 1988–21 XI 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach KE krypt. Maj; 24 XI 1989–26 I 1990 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Leser.

 

Artur Brożyniak

Przemyśl, Region Południowo-Wschodni

Opcje strony

do góry