Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Majka Robert

Robert Majka, ur. 27 VI 1962 w Przemyślu. Ukończył I LO tamże (1986).

1981-1995 pracownik fizyczny (z powodów politycznych nie mógł podjąć stałej pracy).

Dziennikarz „Solidarności Walczącej” i redaktor kwartalnika „Wolna Polska”. Od 1981 związany z opozycją antykomunistyczną, działacz Solidarności Walczącej i Partii Wolności. Współpracownik rządu RP na uchodźstwie. W 1986 podejrzewany przez SB o kolportaż wydawnictw podziemnych (rewizja w mieszkaniu). 1986-1989 wielokrotnie zatrzymywany, pobity przez funkcjonariuszy SB. W 1988 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Przemyślu na karę grzywny i pokrycie kosztów rozprawy za noszenie odznaki „S” (przed kolegium uznał „S” za legalną i występował ze znaczkiem w klapie, który mu odebrano), 10 VIII 1989 karę mu darowano. W XII 1988 uczestnik głodówki we Wrocławiu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Czechosłowacji i w Europie Wschodniej. W II 1989 organizator pikiety w Zakładzie Płyt Pilśniowych w Przemyślu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Czechosłowacji, za co zwolniony z pracy.

4 VI 1989 protestował (wraz z Markiem Wiąckiem) w pobliżu dworca kolejowego w Przemyślu przeciwko układowi z Magdalenki i wyborom kontraktowym (napisy „Wolność” i „Precz z PZPR”); za udział w proteście ulicznym skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Przemyślu na karę grzywny i pokrycie kosztów. We IX 1989 organizator (wraz z M. Wiąckiem) manifestacji w centrum Przemyśla (rozpędzonej przez MO) upamiętniającej protest i tragiczną śmierć Ryszarda Siwca. Od 1995 zatrudniony w Urzędzie Miasta Przemyśla, 2002-2006 radny Miasta Przemyśl.

Autor książek ''Nieznany Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Juliusz Nowina-Sokolnicki'' (2006) i ''O legalizmie prawnopaństwowym w świetle obowiązującej formalnie Konstytucji kwietniowej z 1935 r.'' (w przygotowaniu do druku).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Solidarności Walczącej (2011).

Od 24 XI 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Maj; przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Leser; przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Cratos.

Artur Brożyniak

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry