Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Makenson Robert Jerzy

Robert Jerzy Makenson, ur. 21 VI 1954 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek ekonomia (1978).

Od 1978 pracownik Wschodniej DOKP w Lublinie (później Polskie Linie Kolejowe PKP SA) na stanowiskach od referenta do naczelnika działu w PLK SA Oddział Regionalny Lublin.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego we Wschodnim Okręgu Kolei Państwowych oraz Komitetu Założycielskiego w Węźle PKP Lublin, następnie członek Komisji Oddziałowej we Wschodniej DOKP oraz wiceprzewodniczący KZ w Węźle PKP Lublin; członek Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy; w X 1980 uczestnik ogólnopolskiej głodówki kolejarzy we Wrocławiu (z Ryszardem Szocińskim i Januszem Iwaszką z Komitetu Założycielskiego WOKP); X 1980 – VIII 1981 uczestnik negocjacji z Dyrekcją Generalną PKP, Ministerstwem Transportu i Ministerstwem Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych. I-IV 1981 obserwator MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, w IV i V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, od 26 III 1982 w Lublinie, zwolniony 30 IV 1982, 5 XI – 24 XII 1982 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. 1982-1989 wiceprzewodniczący TKZ w Węźle PKP Lublin, pośrednik w kontaktach ze związkowcami z Francji i Belgii (środki finansowe, materiały poligraficzne). Współorganizator Duszpasterstwa Kolejarzy przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie; w 1983 współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Wielokrotnie przesłuchiwany w KW MO/WUSW w Lublinie oraz na terenie WDK.

II 1989 – 1993 wiceprzewodniczący KZ „S” w Węźle PKP Lublin, delegat na kolejne WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Prezydium ZR, rzecznik prasowy ZR, szef działu zagranicznego. 1990-1993 delegat na kolejne KZD. 1989-1991 członek KO Lubelszczyzny. W 1990 rzecznik prasowy Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy na Makroregion Środkowo-Wschodni. W 1991 szef Sztabu Wyborczego „S” na Region Środkowo-Wschodni. 1991-2001 ekspert podkomisji sejmowej ds. transportu. W 1997 członek Sztabu Wyborczego AWS Regionu Środkowo-Wschodniego. Od 1999 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Lublinie. Od 2001 członek Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. W 2008 współinicjator Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych.

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Synalek, 1983-1989 przez Wydz. II i V WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Kontynuator.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry