Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Makowski Bogusław Adam

Bogusław Adam Makowski, ur. 27 III 1950 w Łodzi. 1971-1978 student Politechniki Łódzkiej, Wydz. Włókienniczy.

Działacz samorządu studenckiego; 1972-1976 członek kolegium studenckiego Radia Żak, dział sportu i turystyki. 1969-1971 pracownik Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil w Łodzi; 1975-1977 kierownik Ośrodka Centrum Szkolenia Społeczno-Politycznego w Soczewce k. Płocka przy Almaturze w Łodzi, 1977-1978 pracownik Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy Renoma tamże, 1979-1987 KWB Bełchatów.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w kopalni, od XI 1980 członek KZ, od II 1981 sekretarz KZ; 19-22 XII 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim. Współorganizator kolportażu i biblioteki wydawnictw niezależnych; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Piotrkowska, członek ZR; w VII 1981 uczestnik marszu głodowego w Bełchatowie, IX-XI 1981 strajków w KWB Bełchatów.

W nocy 12/13 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowej w kopalni i narady KZ ws. strajku, 13 XII 1981 zatrzymany na terenie kopalni, 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu, następnie Łowiczu, 2-krotnie uczestnik głodówki, 17 III 1982 zwolniony; objęty dozorem milicyjnym, wzywany do KW MO w Piotrkowie Tryb., liczne rewizje w mieszkaniu.

1987-1998 właściciel Zakładu Elektronicznego BAM w Bełchatowie; od 1998 współwłaściciel, prezes Systemów Informatycznych BAM Sp. z o.o. w Łodzi. W 2007 licencjat w Wyższej Szkole Ekonomicznej Olympus Oddział w Łodzi. Współorganizator 2 patentów w dziedzinie elektroniki.

18 I 1982 – 22 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/ WUSW w Piotrkowie Tryb. w ramach SOS krypt. Obrońca.

 

Hanna Tazbir

Region Ziemia Piotrkowska, Bełchatów

Opcje strony

do góry