Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maksymowicz Henryk

Henryk Maksymowicz, ur. 25 VIII 1950 w Szczecinie. Ukończył Zawodową Szkołę Rolniczą w Karolówce k. Zamościa (1975).

Pracownik w gospodarstwie rolnym w Stabrowie k. Zamościa: do 1979 w gospodarstwie ojca, następnie we własnym.

Od III 1981 w „S” RI, przewodniczący Komitetu Gminnego w Sitnie k. Zamościa, członek Rady Wojewódzkiej w Zamościu; współorganizator akcji niepłacenia podatku rolnego na terenie woj. zamojskiego; 13 V 1981 współorganizator manifestacji „S” RI w Warszawie; 27 XI – 13 XII 1981 akcji okupowania siedziby WK ZSL w Zamościu, członek Prezydium KS.

12/13 XII 1981 zatrzymany we własnym gospodarstwie (na przepustce ze strajku), przewieziony do KW MO w Zamościu, następnie do siedziby ZK w Krasnymstawie, 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Krasnymstawie, od 8 I 1982 we Włodawie, od 23 IV 1982 w Załężu k. Rzeszowa, od VII 1982 w Kielcach-Piaskach, 8-22 IV, 28 VI - 5 VII i 24 VII - 6 X 1982 na przepustkach, zwolniony 21 X 1982. 1982-1989 działacz podziemia: przewodniczył środowisku rolników „S” RI na terenie gm. Sitno, kolporter wydawnictw podziemnych wśród rolników; ok. 20 razy przesłuchiwany w KW MO/WUSW w Zamościu, rewizje w mieszkaniu, w 1986 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za pozostawienie sterty słomy za stodołą („zagrożenie pożarowe”), konsekwentnie pozbawiany przydziału maszyn rolniczych i materiałów budowlanych. Jesienią 1982 koordynator w gm. Sitno jednorazowej akcji pomocy żywnościowej dla rodzin zwolnionych z pracy związkowców z WSK PZL Świdnik oraz corocznej akcji bożonarodzeniowej zbiórki pieniędzy wśród rolników na zakup i ubój tuczników dla rodzin osób represjonowanych w Zamościu i Lublinie. 1982-1983 pełnomocnik OKOR w woj. zamojskim, w 1983 uczestnik ogólnopolskiego spotkania rolników w Czernej k. Krakowa. Stały uczestnik spotkań działaczy „S” RI w ramach Duszpasterstwa Rolników w Domu Rekolekcyjnym w Łabuniach k. Zamościa; 1986-1989 uczestnik spotkań rolników „S” RI w Drabince k. Rzeszowa. W 1988 członek jawnej Wojewódzkiej Rady „S” RI w Zamościu.

W 1989 członek KO woj. zamojskiego, pełnomocnik na teren gm. Sitno. 1990-1998 radny gm. Sitno z listy „S” RI; przewodniczący, od 1998 wiceprzewodniczący Komitetu Gminnego „S” RI w Sitnie, od 2008 wiceprzewodniczący Komitetu Powiatowego „S” RI w Zamościu.

1981-1983 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Zamościu w ramach SO krypt. Rolnictwo; 1983-1988 przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Zamościu w ramach SOS krypt. Zakonnik; 1988-1989 przez Wydz. VI WUSW w Zamościu w ramach KE krypt. Czarny.

 

Marcin Dąbrowski

Zamość, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry