Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Malawski Piotr

Piotr Malawski, ur. 27 VI 1969 we Wrocławiu. Ukończył I LO we Wrocławiu (1988); 2-letnie Studium Ekonomiczne tamże (1990).

Od 1982 jako uczeń SP wielokrotny uczestnik demonstracji i starć z ZOMO. Od 1983 kolporter młodzieżowej prasy podziemnej („Wyrostek”, „Co u nas”, „Impuls”, „Młodzież”) oraz wydawnictw RKS „S” (głównie „Z dnia na dzień”) i Solidarności Walczącej. Od 1985 współinicjator stworzenia we Wrocławiu struktury Federacji Młodzieży Walczącej, w 1985 przejściowo udało się zintegrować opozycyjne grupy młodzieżowe Wrocławia z FMW Gdańska, Krakowa i Warszawy. W 1987 organizator demonstracji z 89 wrocławskimi radykałami FMW). Od 1985 działacz Międzyszkolnego Komitetu Oporu, wydawca pism „Hej” i „Szkoła”. 1986-1988 szef konspiracyjnej struktury, odpowiedzialny głównie za kolportaż wydawnictw Międzyszkolnego Komitetu Oporu (głównie biuletynu „Szkoła”) na terenie I LO we Wrocławiu. W 1986 członek Grup Wykonawczych Solidarności Walczącej; organizator akcji ulotkowych, malowania haseł na murach, rozwieszania transparentów, uczestnik niszczenia komunistycznych napisów propagandowych. Od 1986 uczestnik demonstracji i pikiet Ruchu WiP, kilkakrotnie pobity przez MO, zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany przez SB. W 1987 współinicjator działalności Pomarańczowej Alternatywy. 1 V 1988 w czasie demonstracji we Wrocławiu zatrzymany na 48 godz., ciężko pobity. W IX 1988 współorganizator Ruchu Młodzieży Niezależnej.

Od 1991 pracował, głównie na umowę o dzieło, w kilkunastu wrocławskich firmach prywatnych, świadcząc usługi buchalteryjne i biurowe. Kilkakrotnie wyjeżdżał do pracy za granicę. Od 2000 na rencie.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry