Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Malcherek Marian Stefan

Marian Stefan Malcherek, ur. 3 VIII 1934 w Przedmieściu k. Leszna. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, Wydz. Rolniczy ( 1960), doktorat (1974).

W 1952 założyciel w VI LO w Gdańsku młodzieżowej organizacji niepodległościowej Tajna Organizacja Patyków, współtwórca programu, autor odezw. 12 V 1952 aresztowany w Gdańskui skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy tamże na 7 lat pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Gdańsku i Więziennym Obozie Pracy w Jaworznie, 6 V 1955 zwolniony na mocy amnestii.

1960–1961 stażysta w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Prusinie, 1962–1970 asystent, st. asystent i kierownik działu w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Przylepie i Ostoi k. Polic. W XII 1970 uczestnik demonstracji pod KW PZPR i KW MO w Szczecinie. 1970–1974 z-ca dyr. Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ostoi, 1974–1975 specjalista w Stacji Hodowli Roślin w Krzemlinie k. Pyrzyc.1975–1993 gł. specjalista w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

W XII 1970 uczestnik manifestacji pod KW PZPR i KW MO w Szczecinie. Od 1978 współpracownik ROPCiO tamże, kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. pism „Opinia”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR i książek NOW-ej; uczestnik akcji zatrudniania działaczy SKS relegowanych z uczelni.

Od IX 1980 w „S”; przew. KZ, delegat na obrady MKS i MKR. W 1981 współzałożyciel Szczecińskiego Klubu Katolików.

Po 13 XII 1981 udzielał pomocy materialnej internowanym, więzionym i ich rodzinom. 1982–1989 współpracownik SW (ze Stanisławem Januszem), uczestnik zbiórek pieniężnych, kolporter podziemnych pism, m.in. „Jedności Podziemnej” i „Gryfa”.

W 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Pomorza Zachodniego, kolporter ulotek wyborczych. Od 1989 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego (od 1990 sekretarz Zarządu Oddziału Pomorze Zachodnie, od 2001 prezes). 1989–2010 w ZChN. Członek Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Od 1993 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

11 IV 1980 – 18 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Brygada.

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry