Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maleszka Lesław

Maleszka Lesław, ur. 15 XI 1952 w Zakopanem. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filologicznego, kierunek polonistyka (1977).

1977–1980 pracownik Biblioteki Jagiellońskiej.

1975–1976 współtwórca, m.in. ze Stanisławem Pyjasem i Bronisławem Wildsteinem, dyskusyjnej grupy tzw. Anarchistów, studentów polonistyki UJ, m.in. organizujących pomoc dla KOR i represjonowanych robotników. Od jesieni 1976 współpracownik KOR/KSS KOR. Uczestnik m.in. planów stworzenia niezależnego pisma literackiego. Rozpracowywany z całą grupą, zatrzymany i IV 1976 zwerbowany przez SB. Od V 1976 składał SB doniesienia. Najważniejszy TW SB w SKS i w kręgach opozycji w Krakowie i środowisku KOR/KSS KOR, umożliwiał stały dopływ informacji oraz kombinacje operacyjne i dezintegrację.

15 V 1977 współzałożyciel i rzecznik krakowskiego SKS oraz uczestnik wcześniejszych działań (bojkot juwenaliów i Czarny Marsz). Autor programowych dokumentów SKS. Od X 1977 członek redakcji pierwszego niezależnego pisma studenckiego „Indeks”. Współpraca także z in., m.in. z „Merkuryuszem Krakowskim i Światowym”. Uczestnik dyskusji, obozów szkoleniowych i akcji SKS. Wielokrotnie zatrzymywany razem z działaczami SKS. Od jesieni 1979 współpraca z niezależnymi „Wiadomościami Tarnowskimi”. 9–17 V 1980 w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej uczestnik głodówki solidarnościowej z głodującymi w więzieniu Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem oraz w proteście przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach działaczy opozycji. IX 1980–1981 współtwórca i pracownik Sekcji Informacji MKZ, nast. w ZR Małopolska jako redaktor pism „Goniec Małopolski”, „Aktualności” (od IX 1981). Doradca NZS, zgodnie ze strategią SB podejmował próby przekonania członków NZS do nawiązania współpracy z SZSP i przekierowania na mniej szkodliwą dla władz działalność. IV 1981 uczestnik I Zjazdu NZS w Krakowie, 1981 uczestnik I KZD (jako dziennikarz).

26 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jaworzu, 14 VI 1982 zwolniony. 1982–1984 ponownie zatrudniony w Bibliotece Jagiellońskiej. 1984–1990 wychowawca w Pogotowiu Opiekuńczym w Krakowie. Współpraca z podziemnymi pismami i wydawnictwami, m.in. redakcja książek dla Oficyny Literackiej. Publikacje m.in. w „Tygodniku Mazowsze”, „Hutniku”, „Tędy” oraz w paryskim „Kontakcie”. 1987–1989 członek redakcji „Bez Dekretu”, 1983–1984 „Arki”. Od poł. l. 80. współpraca ze środowiskiem pisma WiP „Czas Przyszły”. Przygotowywał opinie i analizy dla podziemnej „S” w Małopolsce. IV/V 1988 podczas strajku w Hucie im. Lenina współtwórca strajkowego serwisu informacyjnego w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Jeden z redaktorów „Nowohuckiego Biuletynu Solidarności”, akredytowany przy obradach Okrągłego Stołu. W l. 80. nadal rozpracowywał b. działaczy SKS i KOR, niezależne pismo „Arka” oraz WiP, a w szczególności kierownicze struktury opozycji, pomagając SB w ich dezintegracji. 1986 i 1988 podczas wyjazdów do Francji na wspólne zlecenie Wydz. III i Dep. I MSW rozpracowywał emigrację „S” i wspierające ją ośr., a także kurierów, którzy mieli dotrzeć do opozycji w kraju.

1989 współtwórca krakowskiego oddziału „Gazety Wyborczej” i dziennikarz tego pisma. 1990 członek redakcji dziennika „Czas” wydawanego w Krakowie, z-ca redaktora nacz. „Gazety Krakowskiej”. 1994–2007 członek redakcji „Gazety Wyborczej”.

14 II–7 V 1976 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Optymiści. IV 1976–I 1990 TW Ketman/Return/Tomek/Zbyszek.

Henryk Głębocki

Opcje strony

do góry