Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maleszka Lesław

Lesław Maleszka, ur. 15 XI 1952 w Zakopanem. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Polonistyki (1977).

1977-1980 pracownik Biblioteki Jagiellońskiej. 1975-1976 członek (ze Stanisławem Pyjasem i Bronisławem Wildsteinem) nieformalnej grupy na polonistyce UJ, zwanej Anarchistami. Od jesieni 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR. 15 V 1977 współzałożyciel SKS w Krakowie, jeden z 10 powołujących go sygnatariuszy, od X 1977 współredaktor pierwszego niezależnego studenckiego pisma „Indeks”, od jesieni 1979 współpracownik drugoobiegowych „Wiadomości Tarnowskich”. 9-17 V 1980 uczestnik głodówki w Podkowie Leśnej.

IX 1980 – 1981 zatrudniony w Sekcji Informacji MKZ, następnie w ZR „S” Małopolska, redaktor pism niezależnych „Goniec Małopolski” i „Aktualności” (od IX 1981).

26 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jaworzu, 14 VI 1982 zwolniony. Po wyjściu ponownie pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, w latach 80. opracowywał ekspertyzy dla podziemnych władz „S” w Małopolsce, publikował w pismach podziemnych, m.in. w „Tygodniku Mazowsze” i „Arce” oraz w paryskim „Kontakcie”, redagował książki Oficyny Literackiej oraz Wszechnicy Społeczno-Politycznej (inna nazwa OL), 1984-1990 wychowawca w Pogotowiu Opiekuńczym w Krakowie. 1987-1989 redaktor podziemnego pisma „Bez dekretu”, 1988-1990 redaktor naczelny „Nowohuckiego Biuletynu Solidarności”, jako jego dziennikarz dostał akredytację na obrady Okrągłego Stołu.

W 1989 współtwórca krakowskiego oddziału „Gazety Wyborczej”. W 1990 w redakcji krakowskiego dziennika „Czas”, następnie z-ca redaktora naczelneho „Gazety Krakowskiej”, 1994-2007 redaktor „Gazety Wyborczej”.

II-IV 1976 rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Krakowie w ramach SOR krypt. Optymiści, następnie zwerbowany przez SB do współpracy, IV 1976 – I 1990 TW ps. Ketman, Return, Tomek i Zbyszek.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry