Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Malec Jacek

Jacek Malec, ur. 17 I 1957 w Kaliszu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia sztuki (1982).

1978-1979 działacz SKS we Wrocławiu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., od 8 I 1982 w Głogowie, od 20 I 1982 ponownie w Ostrowie Wlkp., od 18 VI 1982 w Gębarzewie, 14 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu działacz Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Południowa, autor w prasie podziemnej wydawanej przez TKK („Biuletyn Informacyjny TKK”, „Magazyn Polski Walczącej”), kolporter podziemnych wydawnictw w Kaliszu (we współpracy m.in. z Judytą Dymkowską, Antonim Pietkiewiczem, Mieczysławem Chlastą, Lucyną Prylińską, Leonardem Duszeńką, Bogusławem Śliwą), kurier podziemnych wydawnictw z Warszawy (kontakt z A. Pietkiewiczem); w kontakcie ze strukturami podziemnej „S” we Wrocławiu i Ostrzeszowie; kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu i miejscu pracy, 11 XII 1982 zatrzymany w Łodzi przed gmachem Sądu Rejonowego, w którym odbywała się rozprawa o. Stefana Dzierżka. 1982-1985 antykwariusz w Desie w Kaliszu. 1982-1983 współorganizator przemarszów z kościoła oo. Jezuitów (po Mszy za Ojczyznę) pod tablicę upamiętniającą księży, którzy zginęli w Dachau, umieszczoną na kościele św. Józefa, za wygłaszanie odezwy potępiającej stan wojenny kilkakrotnie zatrzymany na 48 godz., przesłuchiwany na komendzie MO przy ul. Jasnej. 1983-1984 działacz Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Kalisz-Konin-Sieradz, współpracownik m.in. pisma MKK „Nasza Solidarność”; w 1984 autor w podziemnym piśmie „Społeczeństwu Kalisza do Przemyślenia” (współpracował z Andrzejem Wojkowskim). 5 III 1984 rewizja w mieszkaniu (znaleziono podziemne wydawnictwa), 7 III 1984 Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła śledztwo, 27 VI 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ WUSW w Kaliszu, 25 VII 1984 areszt uchylono, śledztwo umorzono mocy amnestii. We IX 1984 we współpracy z o. S. Dzierżkiem współorganizator wystawy w klasztorze oo. Jezuitów ''Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920''. W X 1984 z Tadeuszem Lesieniem zbierał podpisy pod petycją do Sejmu PRL ws. wyjaśnienia okoliczności uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki, śmierci Piotra Bartoszcze i napaści na klasztor ss. Franciszkanek w Warszawie.

Od 1985 na emigracji w Kanadzie; od 1987 kustosz Muzeum Lotnictwa w Calgary, od 1997 kierownik Triangle Gallery of Visual Arts tamże. Od 1995 członek Stowarzyszenia Polskich Byłych Więźniów Politycznych we Wrocławiu.

Od 26 IX 1979 rozpracowywany przez KW MO w Kaliszu w ramach SOR krypt. Kaktus; od 20 VI 1983 w ramach KE krypt. Absolwent; 6 X 1983 – 24 IX 1986 przez WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Układ.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry