Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Malik Henryk

Henryk Malik, ur. 24 III 1936 w Zawoi. Ukończył Technikum Mechaniczne w Bielsku-Białej (1966).

1955-1961 robotnik w Walcowni Metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach, 1962-1995 maszynista w Lokomotywowni PKP tamże.

6 IX 1980 współorganizator strajku kolejarzy w Czechowicach-Dziedzicach w ramach protestu pracowników Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Bielsku-Białej; od IX 1980 w „S”, następnie członek KZ w Lokomotywowni współorganizator struktur w PKP Czechowicach-Dziedzicach i ogniwach terenowych DRKP, członek Komisji Koordynacyjnej „S” Śląskiej DOKP w Katowicach, w X 1981 delegat na I Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy „S” we Wrocławiu. Od 1981 w KIK.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in „Solidarności Podbeskidzia”); w 1984 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Od X 1988 członek Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”, współinicjator reaktywowania działalności „S” w Lokomotywowni, ŚDOKP.

1988-1992 członek KZ w Lokomotywowni, 1989-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie; od 1989 chorąży sztandaru regionalnej „S”. Od 1995 na emeryturze; 1996-2003 portier w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku-Białej. Od 1995 członek Akcji Katolickiej.

1988-1989 rozpracowywany przez gr. V RUSW w Pszczynie w ramach SOR krypt. Grupa.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Czechowice-Dziedzice

Opcje strony

do góry