Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Malinowski Kazimierz Stanisław

Kazimierz Stanisław Malinowski, ks., ur. 2 I 1933 w Chełmie, zm. 28 IV 2008 tamże. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, święcenia kapłańskie (1956) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia sztuki i teologia (1966).

1956 wikariusz w parafii św. Wojciecha w Nieliszu koło Zamościa, 1957–1961 w parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowie Rejowca i w dekanacie Krasnystaw, 1961–1969 w parafii Prze­mienienia Pańskiego w Borowicy, 1969–1977 proboszcz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krupem, 1977–1979 tymczasowy wikariusz w parafii Narodzenia NMP w Chełmie. 1979–1982 proboszcz w parafii św. Jana Nepomucena w Dorohusku.

1982–1993 organizator i proboszcz parafii św. Kazimierza w Chełmie. Opiekun duchowy „S” w Chełmie. 1986–1989 organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. (niezależne wykłady, imprezy kulturalne), mszy za Ojczyznę, spotkań działaczy podziemnej „S” na plebanii. W I 1989 w pomieszczeniach plebanii powołano Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny w Chełmie oraz Wojewódzką Radę Rolników.

IV – VI 1989 członek KO w Chełmie.

Od 1985 kanonik honorowy Zamojskiej Kapituły Kolegiackiej, od 1993 kanonik honorowy Lubelskiej Kapituły Archikatedralnej, od 1994 kanonik gremialny Chełmskiej Kapituły Kolegiackiej.

1993–2003 proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie. Od 2003 na emeryturze.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Chełm, Chełm

Opcje strony

do góry