Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Małecki Zdzisław

Zdzisław Małecki, ur. 29 VII 1943 w Kaliszu. Ukończył 3-letni Kurs Kurs „Kurs”, pismo wydawane IX 1983–1989 przez wydawnictwo o tej samej nazwie założone przez Stanisława Michalkiewicza i Mariana Miszalskiego; miejsca wydania nie podawano w piśmie, prace redakcyjne w Łodzi i w Warszawie; do nr. 13 podtytuł „Niezależny Miesięcznik Literacki”. Mistrzowski w szkole zawodowej przy WSK w Kaliszu, mistrz włókiennictwa pluszowego.

1960-1961 pracownik Państwowej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu, 1961-1983 tkacz w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex tamże.

We IX 1980 uczestnik strajku w Runoteksie, doradca, od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w Runoteksie (z Janem Marciniakiem, Andrzejem Orczykowskim i Jerzym Kęszyckim), następnie członek Prezydium KZ, współorganizator MKZ w Kaliszu, od 1 XII 1980 członek Prezydium MKZ, kierownik Działu ds. Koordynacji Sekcji Zawodowych i Branżowych, od VI 1981 pracownik MKZ w Kaliszu – kierownik Działu Poligrafii, następnie kierownik drukarni ZR (we współpracy z Markiem Brelińskim i Januszem Pietkiewiczem), od VI 1981 członek Zarządu Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej (Zarządu Okręgu w Kaliszu), VI-VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, członek ZR Wielkopolska Południowa.

W nocy 12/13 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do drukarni ZR zdemolowanej przez ZOMO i MO, następnie do siedziby ZR, następnie do KW MO w Kaliszu, po przesłuchaniu zwolniony; 14 XII 1981 uczestnik akcji przeniesienia dokumentów i pieniędzy z siedziby ZR do klasztoru oo. jezuitów (we współpracy m.in. z Markiem Brelińskim, Januszem Pietkiewiczem, Krystyną Langą, Małgorzatą Węgrzyn, Krystyną Bartkowiak, Elżbietą Kramarską, Dymitrem Hołówko); 16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp. i Głogowie, zwolniony 22 II 1982. 1982-1983 działacz podziemnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” Region Wielkopolska Południowa (we współpracy z Antonim i Januszem Pietkiewiczami, Markiem Brelińskim, Andrzejem Orczykowskim i Janem Grębowskim): współorganizator spotkań, drukarz (we współpracy z Elżbietą Kubasik i Andrzejem Orczykowskim), kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. z Warszawy (z Jackiem Malcem).

Od 22 X 1983 na emigracji w Australii; zatrudniony w przemyśle włókienniczym. W 2008 powrócił do Polski.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry