Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Małek Teresa

Teresa Małek, ur. 12 X 1942 w Zdrojach k. Bydgoszczy.

1962-1964 pomoc kuchenna w kompleksie gastronomiczno-rozrywkowym Kaskada w Szczecinie; 1965-1983 ekspedytor działu prasy i dyspozytor Ekspozytury Wydawnictw Prasowych RSW Prasa-Książka-Ruch tamże.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 działaczka podziemia, współorganizatorka (wraz z Aleksandrą Jakubowską) sieci kolportażu wydawnictw podziemnych w tzw. systemie ABC (RSW Ruch – poziom A), kolporterka „Tygodnika Mazowsze”, „Z Podziemia”, „Woli”, „Veta”, ulotek, plakatów, kalendarzy, kaset audio. 13 I 1984 zatrzymana i przeszukana, osadzona w AŚ przy ZK w Szczecinie i Kamieniu Pomorskim; 13 V 1984 zwolniona dyscyplinarnie z pracy; w VII 1984 objęta amnestią, 5 VIII 1984 Sąd Rejonowy w Szczecinie umorzył sprawę.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry