Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Małkowska Anna

Anna Małkowska, ur. 4 X 1952 w Warszawie. Ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową w Warszawie (1970).

1972-1992 zatrudniona w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie. 1972-1980 członek ZZ.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, 1980-1981 KZ.

XII 1981 – 1989 członek TKZ. 1982-1989 kolporterka pism podziemnych, ulotek w ZWLE (m.in. „Wiosna”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”), zbierała składki, przekazywała informacje; uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy Wola, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę, w 1986 współorganizatorka poświęcenia sztandaru związkowego; uczestniczka spotkań Wszechnicy Robotniczej, organizatorka dwóch grup w ZWLE i FSO. Od 1984 członek Towarzystwa Miłośników Historii.

4 VI 1989 członek komisji wyborczej; 1989-1992 członek KZ „S” ZWLE. Od 1993 pracownik Regionu Mazowsze „S”; 1994-1998 skarbnik, 1998-2000 wiceprzewodnicząca, 2000-2006 przewodnicząca KZ RM, delegatka na zjazdy regionalne, od 2007 sekretarz KZ RM.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry