Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Małkowska Maria

Maria Małkowska, ur. 7 III 1947 w Nowej Wsi k. Mławy. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa), kierunek ekonomia (1969).

1969-1973 starszy referent w Wojewódzkim Zjednoczeniu Inwestycji Miejskich w Gdańsku, 1973-1979 kierownik w Wojewódzkim Zakładzie Budownictwa Komunalnego tamże, przewodnicząca ZZ Pracowników Budownictwa Komunalnego w WZBK, 1979-1980 na emigracji w Anglii, 1980-1981 kierownik w Zakładzie Budownictwa Inżynieryjnego Energoinż w Gdyni.

W VIII 1980 organizatorka akcji strajkowej w ZBI Energoinż, od IX 1980 w „S”, od XI członek Prezydium KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZR,

delegat na I KZD.

13-16 XII 1981 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, po pacyfikacji strajku zwolniona z pracy, do II 1982 w ukryciu, III 1982 – 1986 pracowniczka Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Własna Chata na samodzielnym stanowisku ds. inwestycji. 1982-1985 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, do 1989 udzielała się w Ruchu Kultury Chrześcijańskiej. III 1986 – 1994 starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

W 1989 członek Gdańskiego KO. Od 1990 radna Miasta Gdańska z listy Gdańskiego KO, od 1994 z listy Zjednoczenia dla Ziemi Gdańskiej, od 1998 RS AWS, od 2002 LPR, od 2006 PO. Od 2003 w PO. 1991-1994 członek Zarządu Miasta Gdańska, 1994-2002 z-ca dyr. Centrum Targowego Gdańsk (później Międzynarodowych Targów Gdańskich), 2002-2003 kwestor na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2003 na emeryturze.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdański

Opcje strony

do góry