Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Małobęcki Józef Feliks

Józef Feliks Małobęcki, ur. 4 VIII 1952 w Staszowie. Ukończył LO tamże (1971) i Pomaturalne Studium Energetyczne w Radomiu (1974).

1974–1976 operator aparatury kontrolno-pomiarowej w Zakładzie Remontowym Energetyki w Katowicach, 1976–1982 sztygar zmianowy w Kopalniach i Zakładach Przetwórstwa Siarki Siarkopol (Kopalnia Siarki w Grzybowie).

IX 1980 współzałożyciel „S” w zakładzie pracy, wiceprzew. KZ, od XI 1980 przew. Terenowej Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemia Staszowska, organizator „Solidarności Wiejskiej” w regionie, negocjator podczas rozmów z władzami Staszowa nt. przekazania części budynków KMG PZPR na rzecz SP nr 1. IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, IX/X 1981 na KZD (z ramienia Federacji Tarnobrzeskiej), członek KK.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Iławie i Załężu, 29 IV 1982 zwolniony.

IX 1982–VII 2010 na emigracji w USA, 1983–2010 specjalista techn. kontroli jakości w firmie Dupont w Billerica (w stanie Massachusetts), działacz w środowisku Polonii amerykańskiej, 1984 organizator zbiórek pieniężnych w Lowell i okolicy na rzecz mniej znanych osób represjonowanych w Polsce, uczestnik polskich uroczystości patriotycznych w Lowell. Od VII 2010 na emeryturze. Zaangażowany na rzecz społeczności lokalnej, m.in. inicjator dekomunizacji nazw ulic w Staszowie, usunięcia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej tamże. Autor wspomnień Od staszowskiego działacza do członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (1991).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

X 1981–X 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO Tarnobrzeg w ramach SOS.

 

Ewa Kuberna|Marcin Bukała

Opcje strony

do góry