Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Małyszka Arkadiusz

Arkadiusz Małyszka, ur. 16 III 1957 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tamże, Wydz. Historyczny (1980).

X 1980 – VI 1981 nauczyciel w SP nr 45 i 20 tamże.

Od X 1980 w „S”; współzałożyciel koła „S” w SP nr 45, w 1981 uczestnik prac Ogólnopolskiego Zespołu Historycznego Oświaty (przew. oddziału w Poznaniu), autor tekstów historycznych w „Biuletynie Informacyjnym” NSZZ „S” Wielkopolskiej Oświaty i Wychowania”. 1981–1987 nauczyciel w SP nr 19 w Poznaniu.

1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Veto”, „Być”, „ABC”, „Obserwator Wielkopolski”, „«Solidarność» Poznań”, „Niepodległość”, od V 1983 współorganizator i uczestnik Duszpasterstwa Nauczycieli przy Towarzystwie Chrystusowym w Poznaniu. 14 V 1986 aresztowany pod zarzutem udziału w rozpowszechnianiu wydawnictw LDPN, 16 VIII 1986 zwolniony na mocy amnestii; w pracy ukarany naganą oraz przeniesieniem do szkoły w in. miejscowości. IV 1987 – VIII 1989 nauczyciel w SP w Nekli. W IX 1988 współzałożyciel Komisji Organizacyjnej NSZZ „S” Pracowników OiW Regionu Wielkopolska, 1988–89 redaktor podziemnego pisma „Nauczyciel”.

1989–1995 wiceprzew. KZ Pracowników OiW Regoinu Wielkopolska, delegat na WZD Krajowej Sekcji OiW, 1989–1994 redaktor nacz. pisma „Informator Solidarności Nauczycielskiej Regionu Wielkopolska”. W 1989 przew. KO w Swarzędzu, 1990–1998 radny Rady Miejskiej tamże (1990–1994 przew.), 1994–1995 członek Zarządu Gminy Swarzędz, 1995–2002 sekretarz Gminy. 1996–1998 w Ruchu 100. 1998–2002 i 2006–2010 radny Rady Powiatu Poznańskiego. 1999–2002 w AWS. Od 2003 kustosz archiwalny OBUiAD/OA IPN w Poznaniu. 2009–2013 redaktor nacz. rocznika regionalnego „Zeszyty Swarzędzkie”. Od 2016 przew. Komisji Oddziałowej „S” IPN w Poznaniu, członek KZ „S” IPN.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015), Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), Złotym Krzyżem Zasługi (2007), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010). Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Odznaką Złotą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność (2002).

21 V 1986 – 13 I 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Libra.

 

Barbara Fabiańska

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry