Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marchewczyk Wojciech

Wojciech Marchewczyk, ur. 23 IV 1951 w Krakowie. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Leśny (1976).

Od 1958 w Klubie Sportowym Cracovia, 2004-2008 wiceprezes Zarządu. 1961-1970 w ZHP, m.in. przewodnik. 1965-1970 w PTTK, przewodniczący Koła Szkolnego. Od połowy 1967 pomagał w przemycie paryskiej „Kultury” z Czechosłowacji do Polski przez Tatry, współpracował m.in. z Maciejem Kozłowskim, Michałem Jagiełło; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. W III 1968 uczestnik manifestacji studenckich; do VI 1968 kolportował wśród młodzieży szkolnej ulotki (wymierzone we Władysława Gomułkę, podpisywane przez AP Roger) organizacji Armia Wyzwolenia działającej m.in. w VIII LO. 1970-1973 w ZSP, szef uczelnianej Komisji Sportu, organizator Ogólnopolskich Rajdów Leśnika. 1970-1976 w Kole Przewodników Tatrzańskich przy AR. W XII 1970 uczestnik manifestacji w Rynku Głównym w Krakowie. 1971-1974 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Anny w Krakowie. 1972-1984 w PCK, honorowy dawca krwi. 1974-1980 i 1982-1990 objęty zakazem wyjazdów za granicę. 1977-1978 współpracownik KSS KOR, kolporter „Robotnika”. 1977-1984 asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 1978-1980 dziennikarz sportowy w krakowskim „Tempie”.

Od IX 1980 współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” w AGH, następnie w Prezydium KZ, członek Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki; współorganizator i uczestnik systemu ABC kolportażu pism i dokumentów związkowych na terenie AGH, m.in. „Gońca Małopolskiego”. 1980-1981 współredaktor „Komunikatu Sekcji Informacji Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w AGH”. W 1981 współzałożyciel i działacz KOWzP w AGH. W II 1981 współorganizator protestów popierających rejestrację NZS, XI/XII 1981 opiekun i koordynator z ramienia KZ „S” strajku okupacyjnego studentów AGH.

13 XII 1981 współorganizator przewiezienia grupy ok. 200 studentów do Huty im. Lenina – jako osób wspierających strajk, działacz KS HiL, organizator Radia Wolna Polska, współredaktor i kolporter biuletynów strajkowych, organizator i prowadzący wiece na wydziałach Kombinatu, następnie w konspiracji. 1981-1983 działacz RKS, w 1983 członek RKW Małopolska. III 1982 – VI 1989 organizator, redaktor naczelny, komentator, drukarz i szef kolportażu regionalnego podziemnego pisma „Hutnik” przy współpracy z Jerzym Ostałowskim, Zdzisławem Jaworskim, Markiem Szczupakiem, Grzegorzem Bednarzem, Barbarą Patułą, Maciejem Machem, Barbarą Zientarską, Andrzejem Łaptasiem, Janem Środoniem, Jerzym Surdykowskim, Marią de Hernandez-Paluch, Maciejem Szumowskim, Jackiem Marchewczykiem, Bogusławem Bratko, Lusią Lazarową, Uną Górawską, Tadeuszem Górczykiem, Jerzym Mielniczukiem, Aleksandrem Piecuchem, Władysławem Kucharzem, Leszkiem Jaranowskim, Markiem Kośkiem, Barbarą Kosiek, ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, Lesławem Maleszką (TW ps. Ketman), Janem Paluchem, Jerzym Pszonem, Wojciechem Podrzuckim, Jerzym Ruskiem. 22 X 1982 – VII 1983 twórca i wydawca „Obserwatora Wojennego” wraz z Jackiem Marchewczykiem i Barbarą Zientarską. XI 1982 – 1983 organizator i nadawca kilku podziemnych audycji radiowych, m.in. w paśmie emisji TV Kraków przy współpracy Krystyny Ryczaj (obecnie Marchewczyk), Rafała Marchewczyka, Grzegorza Bednarza, U. Górawskiej, J. Środonia i A. Łaptasia. Od 1982 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. 23 XI 1982 internowany, osadzony w areszcie KW MO przy ul. Mogilskiej, zwolniony 6 XII 1982. 1983-1990 założyciel i wydawca Biblioteki Obserwatora Wojennego, w ramach której wydał kilkadziesiąt pozycji książkowych, plakaty, proporce, kalendarze, znaczki pocztowe sygnowane Poczta Kraków; współpracownicy: B. Zientarska, M. Mach, Wojciech Wiśniewski. 1983-1989 inwigilowany przez grupę specjalną SB o krypt. Wir. Od wpadki drukarni przy ul. Dolnych Młynów w Krakowie 6 IV 1983 w ukryciu; 11 IV – 22 VIII 1983 poszukiwany listem gończym; 30 IV 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ przy ul. Montelupich, 3 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, zastosowano nadzór MO. We IX 1984 zwolniony dyscyplinarnie z AGH tuż przed obroną pracy doktorskiej; do VIII 1986 bez zatrudnienia, następnie do 1989 kierownik grupy robót w Zakładzie Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. W VI 1987 zatrzymany i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na grzywnę w wysokości 50 tys. zł i 30 tys. zł nawiązki.

W 1989 w Krakowskim KO „S”, współzałożyciel biura prasowego wyborów, dziennikarz, mąż zaufania w zamkniętych okręgach wyborczych (jednostki wojskowe). X-XII 1989 rzecznik prasowy ZR Małopolska „S”. 1989-1990 twórca i redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność Małopolska”, 1990-1991 dziennika „Depesza”. 1990-1995 wiceprezes Zarządu Głównego SDP. 1991-1992 członek PC, rzecznik prasowy i doradca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 1992-1993 redaktor naczelny i kierownik oddziału małopolskiego dziennika „Nowy Świat”. 1993-2007 dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Dziennikarzy Merkuryusz. W 2001 współzałożyciel PO w Krakowie. Obecnie bezpartyjny. W VI 2005 w grupie założycielskiej Ujawnić Prawdę zawiązanej z inspiracji Małopolskiej „S”. 2008-2009 doradca marszałka województwa małopolskiego. 2009-2010 konsultant w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor ponad 20 publikacji z dziedziny ochrony środowiska (sozologia, sozotechnika). W 1980 współwynalazca z prof. Jackiem Walczewskim fotointegratora do badań stanu zdrowotnego dużych kompleksów leśnych z pokładu samolotu.

Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność w KS Cracovia (2006).

12 II 1985 – 31 XII 1989 rozpracowywany przez Wydział III-1/Inspektorat 2 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Bojownik.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry