Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marczyk Anna

Anna Marczyk, ur. 19 VIII 1956 w Gorzowie Wlkp., zm. 8 V 2016 tamże. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, filii w Gorzowie Wlkp. (1981); absolwentka studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. (2003).

Od IX 1981 nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Od końca l. 70. działaczka Duszpasterstwa Akademickiego w Gorzowie Wlkp., kolporterka niezależnych wydawnictw organizatorka zbiórek pieniędzy na działalność KSS KOR.

Jesienią 1980 współzałożycielka NZS w filii AWF w Gorzowie Wlkp., wiceprzewodnicząca NZS, delegat na konferencje ogólnopolskie NZS, współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji NZS uczelni sportowych i spotkań z działaczami opozycji demokratycznej (m.in. z Bohdanem Cywińskim, Janem Józefem Lipskim); w 1981 współpracowniczka ZR Gorzów Wlkp. „S”. W II 1981 współorganizatorka pogotowia strajkowego w związku z rejestracją NZS, członek KS, w XII 1981 uczestniczka studenckiego strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu na AWF.

15 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Poznaniu, następnie w Gołdapi, 29 IV 1982 zwolniona. Od V 1982 działaczka Diecezjalnego Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym; kolporterka podziemnych wydawnictw prasy, współpracowniczka tajnego NZS, m.in. udostępniała mieszkanie na spotkania działaczy NZS z przedstawicielami RKW; kilkakrotnie (m.in. 31 VIII 1982, 30 IV 1983, 11 IX 1986) zatrzymywana na 48 godz., przesłuchiwana, rewizje w mieszkaniu.

Autorka m.in. publikacji dokumentalnej ''Obóz Internowanych Kobiet – Gołdap ’82'', „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2006, nr 13.

14 V 1982 – 19 VI 1989 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Gorzowie Wlkp. w ramach KE krypt. Ania.

 

Grażyna Pytlak

Opcje strony

do góry