Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marek Barbara

Barbara Marek, ur. 22 X 1947 w Bystrzycy Kłodzkiej. Ukończyła LO tamże (1968), Policealne Studium Ekonomii i Organizacji Przedsiębiorstw w Legnicy (1970).

1968–1969 pracownik fizyczny w Bystrzyckich Zakładach Przemysłu Zapałczanego, 1969 konwojentka w Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Bystrzycy Kłodzkiej, 1969–1970 pracownik w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracji tamże, 1970–1990 pracownik adm., kasjerka, pracownik działu transportu, specjalista ds. zbytu i kooperacji w Przedsiębiorstwie Mechanizacji Rolnictwa tamże.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka, przew. Komitetu Założycielskiego, od XI przew. KZ, XII współorganizatorka MKK w Bystrzycy Kłodzkiej, od I 1981 członek prezydium MKK, V–VI 1981 delegat na I WZD Województwa Wałbrzyskiego, VI 1981 na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

I 1982–1984 współorganizatorka zbiórek pieniędzy dla osób represjonowanych i ich rodzin, 1983–1985 w Bystrzycy Kłodzkiej organizatorka kolportażu podziemnych pism: „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”. VII 1982–1989 organizatorka mszy za Ojczyznę w kościele św. Michała Archanioła tamże, V 1983–1989 organizatorka spotkań i wykładów w salach katechetycznych kościoła św. Michała Archanioła oraz w mieszkaniach prywatnych tamże.

V 1989–1993 przew. KZ w zakładzie, VI 1989–1990 przew. MKK w Bystrzycy Kłodzkiej. V 1989–1990 członek KO „S” tamże. 1990–1993 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk. 1990–1993 członek ZR. Od 1993 własna działalność gospodarcza. Od 2007 na emeryturze.

Janusz Maniecki

Bystrzyca Kłodzka, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry