Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Markiewicz Tadeusz Krzysztof

Tadeusz Krzysztof Markiewicz, ur. 9 X 1947 w Ostrowi Mazowieckiej, zm. 22 XII 2021 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektryczny (1978).

1963-1974 zatrudniony w PKP, 1975-1983 w Przedsiębiorstwie Instalacji Elektrycznych Budownictwa Warszawa.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 w strukturach konspiracyjnych NOWa II; organizator druku, drukarz podziemnych pism, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, i książek, przekazywał wydrukowane nakłady wydawnictw do kolportażu hurtowego. 2 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 16 IX 1982 w toku internowania aresztowany, przewieziony do AŚ Warszawa-Mokotów, w III 1983 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 1 rok i 8 mies. więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz przepadek samochodu (którego nie odzyskał), zwolniony. Po wyjściu organizator druku podziemnych wydawnictw, m.in. pisma „Most”, książek wydawnictwa Feniks, wydawnictwa Most i (z Henrykiem Bąkiem) wydawnictw chłopskich. 28 V 1985 powtórnie aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, 4 VI 1986 skazany wyrokiem Sądu Powiatowego w Wołominie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata, zwolniony. 1986-1989 w Solidarności Walczącej, współorganizator Oddziału warszawskiego SW (z Adamem Borowskim, Zbigniewem Jusisem, Jackiem Majsakiem) i wydawnictwa Prawy Margines: m.in. organizator druku, drukarz, uczestnik spotkań z Andrzejem Zarachem z SW z Wrocławia. 1986-1992 właściciel warsztatu rzemieślniczego sitodruku.

Od 1992 współwłaściciel (z Janem Piotrowskim) drukarni Efekt. Po 1989 społecznik i filantrop, zaangażowany w pomoc Polakom w krajach b. ZSRS. W 1990 we współpracy z zespołem KO „S” kierowanym przez Jana Olszewskiego i Wydz. Wschodnim SW utworzył bazę danych instytucji demokratycznych powstających w ZSRS i organizacji polonijnych, organizator przerzutu maszyn poligraficznych do republik sowieckich: (Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja i Ukraina) oraz szkolenia drukarzy. 1990-1991 współorganizator transportów z pomocą humanitarną i wyposażeniem poligraficzno-radiowym dla litewskiej opozycji, 21 I 1991 w czasie interwencji wojsk sowieckich wspomagał walczących w Wilnie. W 1991 wspierał niepodległościowe organizacje na Białorusi i w Gruzji. 1997-2001 i od 2009 członek Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, odpowiedzialny za obszar Syberii i Zakaukazia, 2002-2005 sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej, 2005-2008 członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Honorowy członek kilkudziesięciu organizacji polonijnych na świecie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001); odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i Za Zasługi Wobec Litwy (2009).

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Opcje strony

do góry