Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Markiewicz Mirosław

Mirosław Markiewicz, ur. 11 XI 1965 w Katowicach. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej tamże, Wydz. Lekarski (1989), doktorat (1994), habilitacja (2008), prof. nadzw. (2015).

W 1981 członek Niezależnego Zrzeszenia Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, organizator akcji wieszania krzyży w VII LO w Katowicach-Ligocie. Od 1981 członek wspierający KPN.

W I 1982 zawieszony w prawach ucznia i relegowany ze szkoły za kolportaż własnoręcznie wykonanych ulotek. W 1984 zatrzymany w Łączynie k. Jędrzejowa z powodu uczestnictwa w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, po przesłuchaniu zwolniony, ukarany przez kolegium ds. wykroczeń 7–9 III 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. 1985–1989 wydawca i kolporter podziemnych znaczków oraz organizator akcji rozwieszania klepsydr i akcji ulotkowych w rocznice masakry w KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach (z Danutą Skorenko i Maciejem Ratajczykiem). Kolporter podziemnych pism i ulotek, uczestnik demonstracji (m.in. 11 XI 1984 w Warszawie, 31 VIII 1985 w Gdańsku, 3 V 1987 w Krakowie). Od 1985 w PPN, 1985 drukarz pisma PPN „Powstaniec Śląski”, 1986–1987 organizator, wydawca i drukarz pisma KPN „Niepodległość” – Katowice (pierwszy nr wydrukował w swoim mieszkaniu). 1986–1989 członek śląskiego oddziału Polskiej Ligi Praw Człowieka. 1988–1989 inicjator reaktywowania i przew. Komitetu Organizacyjnego NZS ŚlAM, od 1988 reprezentant ŚlAM w Ogólnopolskim Porozumieniu NZS Akademii Medycznych. 1989 organizator i redaktor nacz. pisma NZS ŚlAM „Wiadomości Medyczne”, IV – V 1989 delegat na IV Nadzwyczajny KZD NZS we Wrocławiu i Gdańsku.

W 1990 lekarz stażysta w Instytucie Pediatrii ŚlAM, 1990–1991 asystent naukowy w Albany Medical College of Union University/Oncology Research, Stratton Veterans Administration Medical Center, Albany (USA). Od 1992 w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej/ Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (1992–2001 asystent, 2001–2008 adiunkt, od 2008 adiunkt habilitowany, 2017–2019 kierownik Katedry i Kliniki), 2010–2014 prezes fundacji Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku, 2011–2012 sekretarz Komisji Historycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2018 członek Zespołu do opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1984–1989 rozpracowywany przez WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Willa II; 15 IV 1985 – 1990 przez Wydz. III/WOKPP w ramach SOS krypt. Cichy, 1987– XI 1989 przez Wydz. III/Inspektorat 2 w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Weronika Rudnicka

Katowice, KPN, NZS, PPN, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry