Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Markiewicz Marek

Marek Markiewicz, ur. 16 III 1952 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa i Administracji (1973).

W l. 60. i 70. w ZMS, ZSP, SZSP.

1970–1973 student filozofii UŁ, 1970–1974 wykładowca filozofii w Akademii Medycznej w Łodzi, 1973–1979 asystent na Wydz. Prawa UŁ. 1976–1978 aplikacja sędziowska. 1976–1980 autor i prowadzący cykliczny program „Poradnik dobrych obyczajów” (Studio 2 TVP1), 1979–1981 dziennikarz w Łódzkim Ośrodku TVP.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 przew. KZ; od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 z okna siedziby ZR odczytywał tekst ulotki wzywającej do rozpoczęcia strajku generalnego w regionie; zatrzymany, przewieziony do KW MO w Łodzi, po przesłuchaniu zwolniony, 14–15 XII 1981 ponownie przesłuchiwany, Prokuratura Wojewódzka w Łodzi przedstawiła mu zarzuty kontynuowania działalności związkowej i nawoływania do strajku generalnego; w IV 1982 postępowanie umorzono. 20 III 1982 zwolniony z pracy z dożywotnim zakazem pracy w mediach. 1982–1988 taksówkarz. 1982–1989 autor w łódzkich pismach podziemnych („Nasz Głos”, „Solidarność Walcząca”, „Między Przystankami”). 1982–1985 redaktor podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Region Ziemi Łódzkiej”, 1984–1989 „Głosu Łodzi”. 1982–1987 udzielał bezpłatnych porad prawnych osobom represjonowanym i zwalnianym z pracy oraz członkom ich rodzin w Ośrodku Pomocy Osobom Pozbawionym Pracy przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Łodzi. 1982–1989 wielokrotnie przesłuchiwany. 1987–1989 aplikacja adwokacka (wcześniej minister sprawiedliwości dwukrotnie zgłaszał sprzeciw wobec wpisu na listę aplikantów adwokackich z powodu „braku rękojmi wykonywania zawodu prawnika w PRL”, a SN oddalał odwołania).

1989–1991 dyr. Łódzkiego Ośrodka TVP; 1990–1991 radny Rady Miejskiej w Łodzi z listy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, 1991 z-ca przew. Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, 1991–1993 poseł RP z listy „S”, 1997–2001 z listy AWS. 1993–1994 przew. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 1995–1997 autor cyklicznego programu telewizyjnego „Sztuka informacji”, nast. do 2007 programu „Bumerang” w TV Polsat. 2001–2007 własna kancelaria adwokacka w Łodzi. 2007–2008 redaktor nacz. TV Biznes, 2008–2009 dyr. i redaktor nacz. pionu informacji i publicystyki TV Polsat; od 2009 adwokat w kancelarii adwokackiej Rymar i Partnerzy/Markiewicz i Partnerzy/Markiewicz i Wspólnicy w Warszawie. 2003–2013 wykładowca na Wydz. Organizacji Produkcji Sztuki Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, od 2009 asystent w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 1997–2008 w AWS/RS/Partii Centrum (1999–2005 przew. regionu łódzkiego), od 2010 w PiS.

Autor książek Poradnik dobrych obyczajów (1982, 1990) i Flaczki belwederskie (1994), publikował w pismach „Prawo i Życie”, „Newsweek”, „Dziennik Gazeta Prawna”, na portalu wpolityce.pl.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1981–1985 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE krypt. Układny; 1985–1987 przez Wydz. V/Wydz. III WUSW w ramach SOR krypt. Ekstrema; 1987–1988 w ramach KE krypt. Adwokat.

Tomasz Czarnecki|Leszek Próchniak

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry