Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Markowicz Elżbieta

Elżbieta Markowicz, ur. 7 X 1944 w Korniaktowie k. Przeworska. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1973).

1962–1964 st. referent w Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków-Grzegórzki, 1965–1973 inspektor w NBP II Oddział w Rzeszowie, 1973–1975 referent prawny w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych tamże, w 1975 naczelnik w Okręgowej Komisji Arbitrażowej tamże, 1975–1977 radca prawny w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, 1977–1982 radca prawny w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ; X/XII 1981 radca prawny w MKR w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 zwolniona z funkcji radcy prawnego w PKS Oddział Osobowy Rzeszów, (pracowała na pół etatu). 1982–1989 współpracowniczka RKW w Rzeszowie, wspomagała organizacyjnie pierwsze podziemne drukarnie i kolportaż w regionie, łączniczka i kurierka, współpracowniczka Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz ich Rodzinom (późn. Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie). W 1988 członek Komitetu Obchodów Rocznicy 11 XI w Rzeszowie. 1982–1991 radca prawny w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych.

 1989–1991 członek KO. 1991–1999 radca prawny ZR Rzeszów. 1997–2001 sędzia Trybunału Stanu. 1999–2001 członek zarządu Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

XII 1981 – 1984 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut.

Michał Stręk

Rzeszów, Region Rzeszowski

Opcje strony

do góry