Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Markowski Kazimierz

Kazimierz Markowski, ur. 13 VII 1949 w Opolu. Wykształcenie średnie ogólnokształcące.

Pracownik Opolskich Zakładów Koncentratów Spożywczych w Opolu (w 1980 specjalista ds. planowania). 1974-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w OZKS, od XI 1980 przewodniczący KZ przy OZKS. W III 1981, w okresie tzw. kryzysu bydgoskiego, zaliczony przez SB do osób kwalifikujących się do internowania w razie wprowadzenia stanu wojennego. W 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski.

14 XII 1981 przeprowadził na terenie OZKS indywidualną akcję protestacyjną przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, polegającą na rozwieszeniu pisanych na maszynie ulotek, sygnowanych jego imieniem i nazwiskiem. 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, 17 XII 1981 zwolniony i aresztowany, w I 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na 1,5 roku więzienia; w II 1982, w wyniku rewizji wniesionej przez prokuraturę, skazany w II instancji na 4 lata więzienia (karę odbywał w Opolu, od III 1982 we Wrocławiu). W II 1983 zwolniony z dalszego odbywania kary w wyniku rewizji nadzwyczajnej, złożonej w SN przez rodzinę. Po wyjściu na wolność uczestnik kolportażu. Na początku III 1983 ponownie przyjęty do pracy w OZKS jako pracownik fizyczny (prażacz na wydziale kawy zbożowej, następnie operator wydmucharek). 1986-1988 sekretarz Rady Pracowniczej w OZKS. W I 1989 przewodniczący 20-osobowego komitetu na rzecz relegalizacji „S” w OZKS Opole.

1989-1991 przewodniczący KZ przy OZKS.

Wydał tomik poezji ''Migotanie chwili'' (Opole 1999).

23 III 1983 – 10 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI/III KW MO/WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Żeglarz.

Zbigniew Bereszyński|Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry