Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Markowski Marian

Marian Markowski, ur. 14 VII 1931 w Tomaszowie Mazowieckim, zm. 3 IV 2000 w Lęborku. Ukończył LO tamże (1950).

1950–1960 księgowy w PSS Społem w Lęborku, 1960–1967 z-ca gł. księgowego w Lęborskich Zakładach Ceramiki Budowlanej, 1967–1982 w Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia Zwar w Lęborku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 przew. KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej; IX/X 1981 delegat na I KZD.

IV 1982 – 1983 na rencie. X 1982 – IV 1983 członek podziemnej Terenowej Komisji Koordynacyjnej w Lęborku; drukarz, redaktor i kolporter biuletynu „Robotnik Lęborka”. 1983–1991 gł. księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku.

IV – XII 1989 przew. TKK „S” w Lęborku, V – XII 1989 członek TZR Słupskiego. 1991–2000 gł. księgowy w Zakładzie Produkcyjno-Handlowym Konstbau w Gdańsku. Od 2000 na emeryturze.

14 XI 1981 – 30 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. V KW MO/WUSW w Słupsku w ramach SOS/SOR krypt. Podregion.

Arkadiusz Kazański

Lębork, Region Słupski

Opcje strony

do góry