Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Markowski Marian

Marian Markowski, ur. 14 VII 1931 w Tomaszowie Mazowieckim, zm. 3 IV 2000 w Lęborku. Ukończył LO w Lęborku (1950).

1950–1960 księgowy w PSS Społem w Lęborku, 1960–1967 z-ca gł. księgowego w Lęborskich Zakładach Ceramiki Budowlanej, 1967 – 30 IV 1982 z-ca gł. księgowego w Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR w Lęborku.

W VIII 1980 uczestnik strajku. Od IX 1980 w „S”, członek. Komitetu Założycielskiego, od

XI 1980 przewodniczący

KZ. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Komisji Rewizyjnej przy ZR, IX–X 1981 delegat na I KZD.

IV 1982 – 1983 na rencie. X 1982 – IV 1983 członek podziemnej Terenowej Komisji Koordynacyjnej w Lęborku; drukarz, redaktor i kolporter biuletynu „Robotnik Lęborka”. 1983–1991 gł. księgowy w Specjalnym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku.

W 1989 ponownie w „S”; IV–XII 1989 przewodniczący Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej w Lęborku, V–XII 1989 członek Tymczasowego ZR Słupskiego. 1991–2000 gł. księgowy w Zakładzie Produkcyjno-Handlowym Konstbau w Gdańsku. Od 2000 na emeryturze.

14 XI 1981 – 30 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. III/V KW MO/WUSW w Słupsku w ramach SOS/SOR krypt. Podregion.

Arkadiusz Kazański

Lębork, Region Słupski

Opcje strony

do góry