Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marusczyk Konrad

Konrad Marusczyk, ur. 26 IV 1936 w Bytomiu, zm. 26 IX 1996 w Sopocie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Elektryczny (1960).

1960–1962 monter, brygadzista w Przedsiębiorstwie Montażu Pomiarów i Automatyki Energoaparatura w Katowicach, 1962–1968 inżynier, st. asystent naukowo-badawczy w Głównym Instytucie Górnictwa tamże, 1968–1969 kierownik zespołu naukowo-badawczego w Zakładzie Badań i Doświadczeń Budownictwa Elektrowni tamże, 1969–1972 doktorant na Wydz. Automatyki PŚ, 1973–1974 pracownik Ośrodka ETO PŚ, 1975–1982 projektant-programista w Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej w Gdyni.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek i sekretarz prezydium ZR; w czasie wyjazdów Lecha Wałęsy pełnił obowiązki przew. ZR, od 22 XI 1981 wiceprzew. prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 7 VII 1982 zwolniony. 1982–1984 bez zatrudnienia. 1982–1984 zaangażowany przy parafii św. Brygidy w Gdańsku w pomoc osóbom represjonowanym i ich rodzinom, 1982–1988 członek Bractwa Oblatów św. Brygidy w Gdańsku; organizator i uczestnik pikiet pod sklepami monopolowymi pod hasłem „Polaku nie pij wódki w Sierpniu”; organizator spotkań członków byłego ZR w swoim mieszkaniu. 1984–1987 kierownik adm. w Spółdzielni Pracy Wzornictwa Przemysłowego Format w Sopocie, 1987–1989 dyr. Przedsiębiorstwa Comex w Gdańsku. W V i VIII 1988 uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej.

Od 1989 tłumacz przysięgły jez. niemieckiego.1989–1993 w Chrześcijańsko-Demokratycznym Stronnictwie Pracy (przew. władz woj., w 1993 wiceprzew. Rady Naczelnej).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1 VIII 1964 – 3 XI 1965 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Ósemka; 19 VI 1980 – 7 I 1984 przez Wydz. II KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Samotny.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdański

Opcje strony

do góry