Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maruniewicz Jacek

Jacek Maruniewicz, ur. 11 VI 1957 w Poznaniu. 1976–1981 student Politechniki Poznańskiej, kierunek inżynieria środowiska.

X 1980 – 1983 w NZS: IX/X 1980 współzałożyciel NZS PP, II – XI 1981 przew. Uczelnianej Komisji Rewizyjnej; 1980–1981 redaktor niezależnego pisma „Errata”. XI – XII 1981 członek KS podczas strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na PP.

I – X 1982 jeden z 3 szefów podziemnego Akademickiego Ruchu Oporu, odpowiedzialny za organizację druku; III – VIII 1982 w kontakcie z wydawcami/drukarzami podziemnych pism „Poznański Tygodnik Wojenny” i „Bibuła”, organizator spotkań działaczy NZS PP/ARO w swoim mieszkaniu na Osiedlu Manifestu Lipcowego. 21 X 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, 9 V 1983 skazany przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 6 mies. pozbawienia wolności, zwolniony (areszt zaliczono na poczet wyroku), w 1994 uniewinniony przez Izbę Wojskową SN. 1982–1983 maszynista w Stacji Uzdatniania Wody w Swarzędzu. Po 1983 zaniechał działalności opozycyjnej. 1983–1986 uczeń stolarski w prywatnym zakładzie w Swarzędzu, 1986–1990 właściciel zakładu stolarskiego tamże, 1990–1995 asystent projektanta w Biurze Projektów Aqua w Poznaniu, 1996–2005 handlowiec w różnych firmach, od 2006 specjalista ds. wystaw w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych/Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

Autor wystaw NZS w Poznaniu 1980–1983 (2007), Znaczki pocztowe II obiegu 1985–1989 (2009), współscenarzysta wystawy Zbuntowane miasto (2006), autor scenariusza inscenizacji teatralnej Przesłuchanie (2008), autor etiudy filmowej Więzienie (2012).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

26 X 1982 – 18 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Orda.

 

Barbara Fabiańska

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry