Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Martynowski Warcisław Janusz

Warcisław Janusz Martynowski, ur. 16 V 1945 w Przeworsku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Nauk Przyrodniczych (1973).

1956-1958 w ZHP. 1972-1973 nauczyciel w SP w Prusicach k. Trzebnicy, 1973-1975 asystent projektanta w Pracowni Urbanistycznej Urzędu Powiatowego w Kłodzku, 1975-1983 projektant w Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym w Wałbrzychu, 1983-1993 właściciel zakładu ciesielskiego w Lądku-Zdroju, 1985-1990 projektant w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl. W III 1968 uczestnik demonstracji we Wrocławiu. 5 III 1969 zatrzymany w Krakowie podczas próby zorganizowania obchodów rocznicy Marca ’68. 26 VII 1980 uczestnik rozbitego przez SB I Kongresu KPN (zorganizowanego w domu jego ojca Zbigniewa Martynowskiego w Lądku-Zdroju).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej „S” w WUB; uczestnik I KZD jako współwydawca pisma KZD „Głos Wolny”.

1982-1989 współpracownik Solidarności Walczącej, współorganizator struktur SW na Ziemi Kłodzkiej; współorganizator (z R. Paszkiewiczem) i autor w jednorazowych wydawnictwach podziemnych. 31 VIII 1982 współorganizator (z Antonim Misiakiem) demonstracji w Kłodzku. Wielokrotnie represjonowany. 30 X 1982 aresztowany w Lądku-Zdroju, przetrzymywany w AŚ w Kłodzku, Wałbrzychu i Wrocławiu, skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata, 16 XII 1982 zwolniony. 1987-1989 współpracownik Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.

Od VI 1989 przewodniczący KO Ziemi Kłodzkiej. 1993-1996 projektant w Regionalnym Biurze Urbanistycznym w Wałbrzychu Pracownia w Bystrzycy Kłodzkiej, 1996-1999 właściciel prywatnej pracowni urbanistycznej, od 1999 gł. specjalista w Wydz. Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 1994-1998 członek Zarządu Rady Miasta Lądek-Zdrój, 2002-2006 radny w Lądku-Zdroju. Członek PC, od 2007 PiS.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

15 X 1971 – 6 XI 1974 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach KE krypt. Chemik; 27 IV 1982 – 1985 przez Sekcję Rozpracowań Wydz. II Sudeckiej Brygady WOP w ramach SOS/SOR krypt. Grota.

 

Piotr Sroka

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych, Ziemia Kłodzka

Opcje strony

do góry