Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marzec Piotr Franciszek

Piotr Franciszek Marzec , ur. 20 VI 1954 w Wieliczce. Ukończył Technikum Elektrotechniczne w Krakowie (1976).

1976–1979 pracownik odpowiedzialny za utrzymanie ruchu elektrycznego w KGHM w Lubinie Zakład Górniczy Lubin; 1979–1986 elektromechanik maszyn i urządzeń górniczych w Kopalni Soli Wieliczka.

27 VIII 1980 współinicjator strajku w Kopalni Soli Wieliczka, współautor postulatów. 2–5 IX 1980 współorganizator strajku okupacyjnego tamże, wiceprzew. KS; we IX 1980 sygnatariusz porozumienia płacowego zawartego z wiceministrem przemysłu chemicznego Edwardem Grzywą.

Od IX 1980 w „S”; od 15 IX 1980 współzałożyciel MKZ Kraków, 1980–1981 współorganizator działalności wydawniczej Sekcji Informacji „S” Regionu Małopolska. We IX 1980 współzałożyciel, do I 1981 przew. Komitetu Założycielskiego w zakładzie, nast. przew. KZ. Od 5 III 1981 współzałożyciel KOWzP w Krakowie/od 9 X Krakowskiego KOWzP; VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie.

15 XII 1981 – 6 I 1982 w ukryciu. 6 I 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (I – II 1982 uczestnik strajku głodowego, I – VI 1982 autor, redaktor, drukarz i organizator działalności wydawniczej), 14 VI 1982 zwolniony. 1982–1986 organizator akcji ulotkowych i plakatowych, pomocy finansowej i materialnej represjonowanym, kolportażu podziemnych wydawnictw m.in. pism „Hutnik”, „Orzeł Biały”, „Wola”, „Droga”, „Amper”, „Barykada” oraz plakatów, znaczków poczt podziemnych, kaset audio. 1984–1986 członek Samorządu Pracowniczego w KS Wieliczka z polecenia podziemnej „S” w zakładzie. W 1986 zmuszony do odejścia z pracy, brak możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami; własna działalność gospodarcza.

2003–2006 ławnik Sądu Rejonowego w Wieliczce. Od 2010 radny miejski w Wieliczce (niezależny, z listy PO), wiceprzew. Klubu Radnych „Platforma Ponad Podziałami”. Od 2007 członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W 2012 współzałożyciel, prezes Stowarzyszenia Nowa Barycz w Wieliczce.

 Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1981–1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Krakowie w ramach KE krypt. Sól.

Paweł Goleń|Sławomir Chmura

Region Małopolska, Wieliczka

Opcje strony

do góry