Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Masiak Kazimierz

Kazimierz Masiak, ur. 3 II 1939 w Starogardzie Gdańskim. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1963).

1964-1972 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 1972-1982 Centrum Techniki i Wytwarzania Przemysłu Okrętowego Promor w Gdańsku. W III 1968 uczestnik demonstracji studenckich. W XII 1970 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej i demonstracji ulicznych w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Promorze. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ.

13 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, członek Regionalnego KS, 14-16 XII 1981 współorganizator (m.in. z Tadeuszem Wyganowskim) strajku w Promorze, przewodniczący KS. 11 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 27 VII 1982 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 4,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Potulicach; 15-17 IX i 29 X – 3 XI 1982 na przepustkach, 3 XI 1982 – 31 I 1983 przerwa w odbywaniu kary (pobyt w szpitalu w Gdańsku-Srebrzysku), 31 III 1983 wyrok zawieszono do czasu rozpatrzenia aktu łaski, 4 V 1983 ułaskawiony; zwolniony z pracy. 1983-1986 działacz Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy w Gdańsku (m.in. jeździł z żoną do Kwidzyna, Starogardu Gdańskiego i miejscowości na Kaszubach z pomocą finansową i żywnością dla rodzin osób aresztowanych). 1983-1984 pracownik Robotniczego Klubu Sportowego Stoczniowiec (obsługa lodowiska), w 1984 Spółdzielni Pracy Usług Kolejowych i Remontowo-Budowlanych Robrem, 1985 – I 1986 Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego Zorprot w Gdańsku, XII 1985 – I 1986 Przedsiębiorstwa Usługowego Grinex w Sopocie.

Od II 1986 na emigracji w USA, 1986-2004 pracownik zakładu produkcji maszyn do pakowania w Chicago; od 1990 na Florydzie, projektant maszyn do pakowania, od 2004 na emeryturze. 1986-1989 członek Wspólnoty Rozproszonych Członków Solidarności w Chicago; razem z Kazimierzem Łukomskim (wiceprzewodniczącym Kongresu Polonii Amerykańskiej) i Janem Nowakiem-Jeziorańskim współorganizator pomocy dla opozycji w Polsce (rezolucje w Kongresie USA, pomoc charytatywna), współpracownik Koła Byłych Żołnierzy AK w Chicago, uczestnik demonstracji poparcia dla „S” pod Konsulatem PRL tamże.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

10 XI 1983 – 3 VI 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w ramach KE krypt. Maślak.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony

do góry