Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Masłowski Władysław

Masłowski Władysław, ur. 8 XI 1933 w Katowicach, zm. 24 IV 1986 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1955).

Na przełomie lat 40. i 50 harcmistrz, drużynowy 9. Podgórskiej Drużyny Harcerskiej, członek władz Hufca Kraków-Podgórze, w l. 50. i 60. działacz PTTK, przewodnik beskidzki, 1955–1982 członek SDP, w l. 70. współzałożyciel i wieloletni przew. Klubu Prasoznawczego SDP.

1955–1965 dziennikarz działu łączności z czytelnikami w „Echu Krakowa”. Od l. 60. specjalista wykonujący (z kilkuosobowym zespołem) protokoły natychmiastowe z zastosowaniem tzw. fonotypii; członek Stowarzyszenia Stenografów i Maszynistek, wieloletni przew. Komisji Systemowej SSiM, redaktor nacz. „Zeszytów Teoretycznych” SSiM, 1967 inicjator prac nad słownikiem frekwencyjnym jęz. polskiego. 1968–1986 pracownik Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, do 1982 kierownik Pracowni Analiz Zawartości Prasy. 1970–1986 członek kolegium redakcyjnego „Zeszytów Prasoznawczych”. Na pocz. l. 80. lektor stenografii dla studentów UJ.

Od IX 1980 w „S”, członek (z Władysławem Tyrańskim i Adamem Świdą) Komisji Założycielskiej, nast. KZ w OBP.

XII 1981–1986 w TKZ, 13 XII 1981–20 VII 1982 prowadzący szczegółową dokumentację wydarzeń stanu wojennego: od ulotek i opisu zawartości gazet, treści audycji radiowych i programów telewizyjnych, po życie ulicy (ponad 1800 s. maszynopisu). VIII 1982–IV 1983 współzałożyciel (z W. Tyrańskim), redaktor podziemnego pisma „Na Stronie”, wydawanego pocz. jako maszynopis w formie comiesięcznego biuletynu informacyjnego dla redakcji podziemnych pism. II 1983–IV 1986 współzałożyciel, redaktor nacz., wydawca podziemnego pisma „Mała Polska”, redaktor nacz. „Archiwum Współczesnego”, miesięcznika o charakterze publicystycznym, wydawanego przez zespół „MP”.

Autor wielu publikacji, współautor Stenografii według systemu Polińskiego (1982). Wielokrotny zwycięzca konkursów stenografowania i maszynopisania.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

Władysław Tyrański

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry