Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maszewski Jan

Jan Maszewski, ur. 6 XII 1938 w Chojnicach. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Budownictwa (1972).

1958-1964 pracownik Banku Rolnego w Człuchowie, 1964-1968 pracownik Zakładów Mechanicznych w Elblągu 1972-1978 starszy projektant w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Zielonej Górze, 1978-1981 specjalista ds. kalkulacji w Zielonogórskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Nadodrze w Zielonej Górze.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” w ZPB Nadodrze, od XII 1980 wiceprzewodniczący KZ; od IX 1980 współzałożyciel, członek MKZ „S” Ziemi Lubuskiej (później MKZ „S” w Zielonej Górze); w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Zielona Góra, członek ZR, następnie wiceprzewodniczący ZR, odpowiedzialny za kontakty w władzami miejskimi i woj.; we IX 1981 negocjator podczas protestu w Glińsku (na polach PGR) zorganizowanego przez „S” RI; w XI 1981 w czasie konfliktu w Lubogórze członek RKS, uczestnik rozmów z przedstawicielami władz woj. i rządowych (m.in. poufnych rozmów z przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej Henrykiem Stawskim) dot. zakończenia strajku powszechnego w woj. zielonogórskim. Członek Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Badań Społecznych przy ZR w Zielonej Górze.

Po 13 XII 1981 współorganizator (z ks. Henrykiem Nowikiem i Alicją Jeśman) pomocy charytatywnej dla represjonowanych i ich rodzin w ramach Międzyparafialnego Zespołu Pomocy Charytatywnej w Czerwieńsku k. Zielonej Góry, członek sekcji pomocy materialnej. Od I 1982 ponownie pracownik ZPB Nadodrze, 1983-1989 trener tenisa stołowego w Wojewódzkiej Federacji Sportu w Zielonej Górze.

Od 1989 na emigracji w RFN, m.in. pracownik firmy budowlanej Schad. Od 1998 na emeryturze.

 

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry